Del: - -

Kampagne: Uhyggelige arbejdsulykker

Arbejdsulykker lurer mange steder på arbejdspladserne. Ja, faktisk blev der i 2018 anmeldt ca. 42.000 arbejdsulykker i Danmark. Arbejdsulykker kan vedrøre det fysiske arbejdsmiljø, som f.eks. fald- og snubleulykker, og ulykker der vedrører det psykiske arbejdsmiljø, som f.eks. trusler og vold.

Kampagnen 'Uhyggelige ulykker' er udarbejdet af BFA Velfærd og Offentlig administration.

Branchevejledningen "Forebyggelse og håndtering af ulykker" introducerer til arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker. Branchevejledningen er målrettet hhv. social- og sundhedsområdet samt undervisnings- og forskningsområdet.

Branchevejledningen kan bruges af arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, arbejdsmiljøorganisationen og MED-/SU-udvalg i det daglige arbejde med at forebygge ulykker på arbejdspladsen. Branchevejledningen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker. Branchevejledningen indeholder enkle og praktiske værktøjer, som får jer godt i gang med arbejdet.

For arbejdsulykker kan og skal forebygges!

BFA Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet kampagnen 'Uhyggelige ulykker', som består af film og forslag til opslag på sociale medier med grafiske elementer, grafikker og tilhørende tekster, alt klar til opslag. Kampagnematerialet har afsæt i data over anmeldte arbejdsulykker 2018-2021 inden for kategorierne fald og snubleulykker samt vold og trusler på de to områder. Der er fokus på de to kategorier, da antallet af anmeldelser for begge områder ligger højt.  

Hent materiale fra kampagnen

Social medie opslag til fald og snubleulykker på social- og sundhedsområdet.

Social medie opslag til trusler og vold på social- og sundhedsområdet.

Social medie opslag til fald og snubleulykker på undervisnings- og forskningsområdet.

Social medie opslag til trusler og vold på undervisnings- og forskningsområdet.

Data over anmeldte arbejdsulykker 2018 – 2021

Er det aktuelt for jer at se nærmere på data vedr. arbejdsulykker, er det muligt at tilgå datagrundlaget for kampagnen her:

Hent datamaterialet

Her er et regneark/Excel-ark med to faneblade:

  • Fanebladet ”Social- og sundhed” viser anmeldte arbejdsulykker inden for social- og sundhedsområdet
  • Fanebladet ”Undervisning og forskning” viser anmeldte arbejdsulykker inden for undervisnings- og forskningsområdet

Hvert faneblad omfatter fem tabeller:

  • Tabel a viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på branchegrupper inden for området.
  • Tabel b viser antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for området fordelt på afvigelse/ulykkeskategori.
  • Tabel c viser antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for området fordelt på brancher.
  • Tabel d viser antallet af anmeldte fald- og snubleulykker inden for området fordelt på brancher.
  • Tabel e viser antallet af anmeldte arbejdsulykker ved vold og trusler inden for området fordelt på brancher.

I materialet er udeladt data om Covid-relaterede anmeldte arbejdsulykker for at få et mere retvisende grundlag for sammenligning på tværs af år uden pandemi.

Datamaterialet er udarbejdet af Arbejdstilsynet for BFA Velfærd og Offentlig administration.  


Senest revideret den 13. april 2023