Del: - -

Hjemmearbejdspladsen: Når du skal lede dig selv derhjemme

Stadig flere medarbejdere løser deres opgaver fra en hjemmearbejdsplads. Hjemmearbejde kan være en stor fordel for både dig selv og for din arbejdsplads. Men der er også en række faldgruber, som det gælder om at indgå. Især hvis du er nødt til at arbejde hjemme - fx som følge af covid-19 epidemien.

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde

En hjemmearbejdsplads kan give dig større frihed og fleksibilitet i forhold til dine arbejdsopgaver. Arbejdsglæden og motivationen stiger, når man får større indflydelse. For mange er det en meget positiv mulighed at arbejde hjemme nogle dage om ugen.

Men det kan også give ulemper at arbejde hjemme: Fysisk risikerer du smerter og gener i muskler og led, fordi hjemmearbejdspladsen ikke altid lever op til de ergonomiske råd. Psykisk risikerer du at blive ensom og opleve, at du bliver sociale isoleret i forhold til dine kolleger, dit team og din leder.

Risikoen stiger, hvis hjemmearbejdet ikke er frivilligt og planlagt, men i stedet er blevet pålagt i en krisesituation - fx covid-19 epidemien. Så er der ikke altid tid til at få styr på hverken den fysiske hjemmearbejdsplads eller rammerne for arbejdet.

Tema om hjemmearbejdspladsen

BFA velfærd har udviklet et særligt tema om hjemmearbejdspladsen. Her kan du læse mere om fordele og ulemper ved hjemmearbejdet, om hvad der skal til for at hjemmearbejdet bliver en succes, om kravene til udstyr og om arbejdsmiljø derhjemme.

Er du klar til hjemmearbejde?

Her kan du finde direkte links til nogle af de sider i temaet om hjemmearbejdspladsen, som er mest relevante for dig, hvis du står over for at skulle arbejde mere derhjemme:

Start her: Tjekliste til medarbejderen: Har du overvejet de forskellige forhold, som afgør, om din hjemmearbejdsplads bliver en succes? Du kan bruge tjeklisten til at sikre dig, at du har overvejet de forhold, som erfaringsmæssigt er vigtige for.

Er du egnet til at arbejde hjemme? Erfaringen viser, at der er forskellige menneskelige egenskaber og personlige forhold omkring arbejde, familie og bolig, som kan gøre det enten lettere eller sværere at arbejde hjemme.

Kollegerne og karrieren: Distancearbejdet kan svække den daglige kontakt til venner og netværk på arbejdspladsen. Læs her om de almindeligste udfordringer – og hvad du kan gøre for at håndtere dem.

Dig og familien: Din familie kan få mange fordele af, at du arbejder hjemme. Men dit hjemmearbejde kan også blive en belastning for familien, hvis du f.eks. har svært ved at slippe arbejdet, eller hvis du let bliver forstyrret.

Indretning og udstyr på hjemmearbejdspladsen: En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som en almindelig arbejdsplads i virksomheden. Det betyder, at den skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde som sikrer, at der kan arbejdes effektivt og uforstyrret.

Arbejdsmiljø i hjemmet: Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Det gælder også, hvis du er sendt hjem i forbindelse med fx covid-19 epidemien.


Senest revideret den 12. oktober 2020