Del: - -

Samarbejdspartnere

Selvom du arbejder alene til hverdag, kan du komme ud for at samarbejde med andre professionelle i flere situationer. Her kan du finde nyttige informationer og værktøjer til dette samarbejde.

Samarbejde kan være kompliceret. I kan handle ud fra forskellige perspektiver, fagligheder og motiver, og det giver en særlig række udfordringer. Alligevel er det uhyre vigtigt både for jer alle og for resultatet af jeres samarbejde, at jeres samarbejdsrelationer fungere så godt som overhovedet muligt.

Nødvendige forhold for et samarbejde

Helt grundlæggende skal følgende forhold være til stede, for at I får et godt samarbejde:

  • I skal kende til og acceptere hinandens opgaver og rolle
  • I skal have respekt for de forskellige fagligheder og metodiske indfaldsvinkler
  • Jeres dialog skal være klar og tydelig, og I skal kunne tale samme sprog
  • Forventningerne skal være klare på tværs af relationerne og tydeligt beskrevet
  • Jeres dialog skal tage udgangspunkt i målet med jeres arbejde

Få et overblik over dine personlige samarbejdspartnere

Start med at lave en liste over dine samarbejdspartnere.

Beskriv, hvad du syntes karakteriserer jeres samarbejde. Analyser herefter, hvad der er med til at gøre samarbejdet bedre, og hvad der hæmmer det gode samarbejde.

Personlig handleplan

Lav din egen personlige handleplan. Hvad skal til for at forbedre relationen? Husk at være realistisk.

  1. Hvad kan du selv ændre – hvad og hvordan
  2. Hvordan kan du komme i dialog med din samarbejdspartner om eventuelle knaster i samarbejdet, og hvad er dine hovedpointer? Tag altid udgangspunkt i jeres fælles opgave. Vær tydelig, professionel og objektiv
  3. Tag initiativ til et møde, hvor du beskriver dine dilemmaer, spørg og lyt til den anden parts oplevelse og aftal en ny samarbejdsstrategi. Hav eventuelt nogle ideer med i tasken.
  4. Evaluer på de nye aftaler efter et par måneder.
  5. Del erfaringer, få råd og erfaringer med samarbejdsrelationer fra dine kolleger via dit netværk.

 


Senest revideret den 06. august 2020