Del: - -

Tag hånd om arbejdsmiljøet, når I indfører teknologi

Indførelse af forskellige teknologier i arbejdet påvirker den måde, vi arbejder på. Og det kan give komplekse problemstillinger. Her finder I et værktøj, som I kan bruge i arbejdsmiljøgruppen til at håndtere nogle af de dilemmaer og risici, der kan opstå ved brug af teknologi.


Senest revideret den 29. maj 2024