Styrk jeres arbejdsfællesskab

Et stærkt fællesskab i en organisation fremmer trivsel og øger engagementet i opgaveløsningen. Ved at styrke fællesskabet opnår I sammenhængskraft og effektiv opgaveløsning. Målgruppen for værktøjerne er arbejdsmiljøgruppen og medarbejdere.

Sådan bruger I værktøjerne:

  • Start med at lære jeres arbejdsfællesskab at kende
  • Gå herefter i dybden med de fire aspekter af arbejdsfællesskabet
  • Vurdér til sidst balancer og ubalancer’ arbejdsfællesskabet.