Del: - -

Forflytningsblomsten: Styrk jeres forflytningspraksis

Med dette værktøj forebygger I en uhensigtsmæssig forflytningspraksis og forbedrer jeres arbejdsmiljø. Lad forflytningsblomstens 8 blade guide jer rundt om forhold, som har betydning for den gode forflytningspraksis. Prioritér herefter, hvilke konkrete forhold I skal arbejde videre med og lav en handleplan.


Senest revideret den 29. maj 2024