Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Gratis online sparring til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø

Har I som arbejdsmiljøgruppe (AMG) eller TRIO fokus på psykisk arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads? Og har I som gruppe brug for sparring til, hvordan I kan gribe arbejdet an? Så kan I som AMG eller TRIO frem til 31. december 2024 søge om gratis sparring hos BFA.

Få 5 kvarters online sparring om det psykiske arbejdsmiljø

Det er positivt for arbejdsmiljøet, når man lykkes med arbejdet til glæde for de borgere, patienter eller børn og unge, man arbejder med. Men rigtig mange af os går alligevel på arbejde hver dag og løber ind i situationer, hvor vi bliver usikre på, hvad der egentlig forventes af os, for at vi løser vores arbejdsopgaver på den bedst mulige måde. Eller vi oplever, at der er flere forskellige og også modsatrettede forventninger til, hvordan vi skal løse vores arbejdsopgaver. Der kan være mange årsager til, at medarbejdere oplever uklare krav eller modstridende krav på jobbet.

En lærer møder fx både krav til selve undervisningen, men der kan også opstå situationer, hvor den enkelte lærer bliver udfordret af børnenes forskellige behov i løbet af en undervisningstime.

Det kan også være sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten, der allerhelst vil yde den bedst mulige omsorg, men som samtidig skal løbe så stærkt, at hun ikke kan leve op til hverken sine egne, ledelsens eller måske en pårørendes forventninger.

Der er mange krav i arbejdet, og for at lykkedes godt med opgaverne, er det en god ide, at I sammen arbejder med de muligheder, I har for at få indflydelse og udvikle det psykiske arbejdsmiljø i bred forstand. Det er for eksempel vigtigt at prioritere og afstemme forventninger for at lykkes godt med opgaverne og bevare de gode relationer til borgere, patienter eller børn og unge, I arbejder med.

Målgruppe

Har I fokus på psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Og er du en del af den lokale arbejdsmiljø- eller TRIO-gruppe på:

  • et hospital
  • i en døgninstitution eller i hjemmeplejen
  • et dagtilbud eller på undervisningsområdet

Online sparring

Så kan I lige nu søge om gratis online sparring til jeres arbejde med psykisk arbejdsmiljø gennem BFA.

Sparringen foregår i samarbejde med erfarne erhvervspsykologer fra Konsulenthuset Organisation.  

Erhvervspsykologen kan blandt andet hjælpe jer med:   

  • Jeres arbejdsmiljø: At få afklaring ved at stille spørgsmål, formulere hypoteser, stille opgaver samt præsentere metoder og værktøjer til håndtering af psykisk arbejdsmiljø i arbejdet.  
  • Jeres roller: At understøtte en forventningsafstemning på de opgaver og det ansvar, som den enkelte og gruppen som helhed har i arbejdsmiljø- og TRIO-gruppen. 

Sparringen udgør én online session á 5 kvarters varighed. Psykologen er underlagt tavshedspligt.  

Formål med at sparre

Formålet med sparringen er at hjælpe arbejdsmiljø- og TRIO-grupper med at undersøge og finde nye handlemuligheder i arbejdet med at tackle og forebygge de udfordringer og belastninger på arbejdspladsen, der er forbundet med psykisk arbejdsmiljø.

Tilmeld jer

Vil I benytte tilbuddet, så kontakt BFA's samarbejdspartner Organisation her: Tlf. nr. +45 51 34 33 39.

Læs Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 

 


Senest revideret den 04. juni 2024