Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Del: - -

9. Brown Paper metoden

Brown Paper metoden er god, hvis I har problemer med tidsfrister, flaskehalse osv. i jeres arbejdsgange. Metoden kan både bruges til at beskrive, hvordan det ser ud i dag, og hvordan I ønsker arbejdsgangen fremover. Alle workshopdeltagerne bidrager på lige fod, og det giver en fælles forståelse for processen og eventuelle forbedringer.

"Brown Paper modellen var meget involverende. Hele institutionen var med. Vi brugte den til at kortlægge en pædagogisk praksis, og det blev en meget praktisk og anderledes måde at gøre det på med en utrolig positiv effekt."
Daginstitutionsleder, Flemming Nielsen, Mågodtland

Brown Paper-metoden kan bruges til at afdække arbejdsgange som f.eks.:

  • at modtage et nyt barn i institutionen eller
  • at udsende epikriser inden for tidsfristen på et hospital.

Workshopforløb

Brown Paper-modellen foregår som et workshopforløb. Vælg en arbejdsgang, I vil sætte fokus på. Til workshoppen skal I bruge:

  • Brunt papir i en rulle (deraf navnet!)
  • "Post-it"-sedler i 3 forskellige farver - gerne gul, grøn og hvid
  • Filt-penne til at tegne linjer på det brune papir og til at skrive på sedlerne
  • Tape til at hænge en lang bane brunt papir op på væggen

Trin 1: Forberedelse
Sæt en lang (tre til fem meter) bane brunt papir på en væg. Identificer, hvem der er involveret i processen, og skriv dem op på venstre side af papiret. Tegn vandrette linjer mellem de involverede, individer, grupper og/eller afdelinger.

Trin 2: Kortlægning
Deltagerne samles foran det brune papir og begynder at definere aktiviteter i processen.

I forbindelse med kortlægningen kan I arbejde med følgende symboler:

    Aktivitet - brug en gul "post-it" seddel og skriv aktiviteten på sedlen
    Beslutning - brug en grøn "post-it" seddel og sæt den på skrå - lige som korttegnet "ruder"
    Forbedringsmulighed - brug en hvid "post-it" seddel - klip den evt. ud som en "sky".

Skriv aktiviteter og beslutningspunkter på "post-its" og sæt dem på tegningen i kronologisk rækkefølge. For hver aktivitet skal I som minimum diskutere og dokumentere processens input, indhold/delaktiviteter og resultat (output).

Trin 3: Validering
Saml deltagerne foran det brune papir og gennemgå i fællesskab den samlede proces. Er alle enige om, at det er sådan, det foregår?

Trin 4: Forbedringsforslag
Her gælder det om at komme med forbedringsforslag til de enkelte aktiviteter. Identificer i fællesskab mulige forbedringsforslag og tegn dem på diagrammet (f.eks. som skyer).

Trin 5: Rentegning
Rentegn diagrammet. Det er jeres dokumentation og afsæt til at forbedre processen.

Fordele ved Brown Paper:
Simpel at anvende – skaber stor værdi
Papiret kan tages med hjem
Papiret kan fotograferes
God involvering af medarbejdere
Provokerer til forbedringsforslag

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 17. august 2020