Digitalisering på uddannelsesinstitutioner

Sæt det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Denne publikation zoomer ind på digitaliseringens betydning for det psykiske arbejdsmiljø, som både kan være positiv og negativ.

Publikationen og tre nye værktøjer foreslår en række spørgsmål, I kan drøfte, og giver ideer til, hvordan I kan tilrettelægge dialogen på området. De henvender sig til ledere og tillidsvalgte – og til de fælles samarbejdsorganer eller -relationer: MED-udvalg/SU, AMO, arbejdsmiljøgruppe og trio (det uformelle, lokale samarbejde mellem leder, TR og AMR).

Fakta om materialet

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sidetal: 28

Udgiver: BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund