Digitalisering af det gode arbejde med cases

Når en arbejdsplads indfører nye digitale løsninger og arbejdsgange, er det som regel for at det kan aflaste, understøtte og effektivisere opgaveløsningen og det daglige arbejde. Men digitalisering vil samtidig ofte præge vilkårene for “det gode arbejde” og dermed arbejdsmiljøet.

Med dette hæfte og tre værktøjer ønsker vi at give inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger.

Materialet indeholder case-eksemper fra Statens Administration, Hvidovre Bibliotekerne og Næstved Kommune.

Fakta om materialet

Sidetal: 32

Udgiver: BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund