Håndeksem

Håndeksem er en hyppig hudlidelse i Danmark og i udlandet. Hvis man spørger den voksne befolkning, så vil hver 10. dansker have oplevet symptomer på håndeksem i løbet af det seneste år.

De klassiske symptomer på håndeksem er, at huden på hænderne hæver op, bliver rød og klør, og der kan også komme små blærer. Tilstanden er ofte smertefuld og hos mange udvikler det sig til et kronisk eksem med fortykket og skællende hud på hænderne som kan revne.

Håndeksem begynder ofte tidligt i livet og er dobbelt så hyppigt blandt kvinder. Kønsforskellen skyldes primært, at kvinder oftere bliver udsat for miljøpåvirkninger der kan give håndeksem, både hjemme og på arbejdspladsen.  Miljøpåvirkningerne er hyppig kontakt med stoffer som er allergifremkaldende eller direkte irriterer huden. Hvis sådanne miljøpåvirkninger er årsag til et håndeksem kaldes det også for et kontakteksem, da eksemet helt eller delvist skyldes kontakt med disse stoffer.

Allergifremkaldende stoffer er fx parfume eller konserveringsmidler, mens stoffer der irriterer huden er fx vand eller sæbe. Eksem på hænderne kan dog også skyldes atopisk eksem – en anden eksemtype, der også kaldes børneeksem. 

Personer der arbejder i erhverv med hyppig kontakt med allergifremkaldende stoffer og irritanter er i særlig risiko for at udvikle et erhvervsbetinget håndeksem. Hvis du oplever symptomer på håndeksem er det vigtigt at du hurtigt kontakter din læge. 

Du kan læse mere om de forskellige typer håndeksem, risikofaktorer, behandling og forebyggelse i undermuen til venstre. 

Læs også mere om eksem og hudallergi hos BFA-I.


Senest revideret den 24. april 2020