Del: - -

Værktøjer

Materialet ´Tag snakken - Bryd vanerne` kan støtte jer i at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Læs først vejledningen og brug derefter dialogværktøjet og mødekittet.

Tag snakken - bryd vanerne vejledning

I vejledningen kan du finde viden om, hvordan kulturen på en arbejdsplads hænger sammen med forebyggelse af MSB. Her bliver du også introduceret til dialogværktøjets tre trin, som I kan bruge til at arbejde med jeres kultur.

Hent vejledningen her

Tag snakken - bryd vanerne dialogværktøj

Brug dialogværktøjet til at sætte en dialog i gang om, hvordan I kan styrke og forankre en god forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Hent dialogværktøjet her

Tag snakken - bryd vanerne mødekit

Brug mødekittet til jeres introduktion af emnet og arbejdet med forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Hent mødekittet her


Senest revideret den 20. maj 2020