Del: - -

Regler og vejledninger

Her kan du få et overblik over de væsentligste regler og vejledninger på området.

Byggeri 

Bygningsreglement 2018 (Bygningsreglement.dk 2018)

SBi-anvisning om Bygningsreglementet (Statens Byggeforskningsinstitut 2015).
Anvisningen er en hjælp til praktisk forståelse og anvendelse af bygningsreglementet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 - Bygherrens ansvar og pligter - marts 2003 

Nybyggeri og indretning af daginstitutioner (BAR SoSu 2007) 

Godt skolebyggeri (BAR U&F 2007)

Byggeproces og arbejdsmiljø (BAR Bygge & Anlæg)

Anbefalinger til arealstandarder (Region Hovedstad)

Særlige arbejdsmiljøproblemer

Indeklimaportalen

Åbne kontorer
Læs mere om åbne kontorer, storrumskultur og indretning

Støj
Her er både teknisk indhold om lyd og akustik samt regler og lidt om inddragelse. 

Sygehuse

Designguides og tjeklister til sygehusbyggeri (Region Midtjylland)

Godt sygehusbyggeri - videndelingsportal om investeringer og initiativer i forhold til nyt sygehusbyggeri. Her kan der findes information om de enkelte byggeprojekter i regionerne. 

Region Midtjylland har udgivet en lang række vejledninger, tjeklister og designguides om byggeri og indretning på hospitaler.

Inddragelse

AT-vejledning F.3.3-1: Samarbejde om arbejdsmiljø fra maj 2011. Opdateret januar 2016.
Blandt andet om sikkerhedsgruppernes inddragelse i byggeprocessen.


Senest revideret den 14. juni 2024