Del: - -

Løsninger på tværs

Løsninger på tværs af de enkelte rum, kan handle om en god fordeling af rummene.

Det kan også være løsninger på generelle udfordringer med dagslys, indeklima, teknologi og miljøet på afdelingen.

Menneskeligt miljø på hjerteafdelingen
Hjerteafdelingen på Herlev Hospital er bevidst indrettet til at signalere ro og menneskelighed i en til tider voldsom og hektisk hverdag.

Masser af dagslys i Malmø
Den nye infektionsmedicinske afdeling på Malmøs universitetssygehus bliver en cylindrisk bygning, som sikrer masser af dagslys og minimeret smitterisiko.

Teknologi overtager rutineopgaver i Oslo
20 automatiske, førerløse vogne finder selv vej, tager elevatoren og stopper, hvis forbipasserende går i vejen. De forsyner hele sygehuset med blandt andet sengetøj og andet materiel.


Senest revideret den 29. maj 2024