Del: - -

Workshops

Ved de enkelte workshops er foreslået målgruppe, der er dog vigtigt at du vælger efter din faglige interesse.

Oversigt

 1. Energi og Restitution

 2. Sæt fokus på fysisk trivsel i daginstitutionen

 3. Lær at bruge din krop klogt

 4. Back to basic og spræl i din undervisning

 5. Ergonomi på det specialiserende socialområde

 6. Tag handling og forebyg smerter sammen - smerters påvirkning på arbejdspladsen

 7. Kan din krop klare arbejdet?

 8. Smut ud for kroppens skyld

 9. Støj og forstyrrelse i dagtilbud, institutioner mv. - hvad kan vi gøre ved det?

 10. Low arousal simulationstræning

 11. Det skal gå godt uden ulykker

 12. Basis ergonomi

 

Kroppen i arbejdet 

1. Energi og Restitution

Ved Lone Østergaard, Min Krop på Job 

Restitution i arbejdsdagen er afgørende for fysisk og mental trivsel og for din energi. Desværre undervurderer vi ofte dette, hvilket fører til smerter, stress og lav energi.

Det største problem er ikke arbejdsbyrden men manglende restitution pga. arbejdskultur, tidspres og fasttømrede opfattelser af arbejdets udførelse. Med denne workshop skifter vi perspektiv og spotter barriererne ift. restitution.

 • Forstå restitution: Opdag hvorfor restitution er nødvendig og let at integrere
 • Skift perspektiv ift. arbejde, belastning, pause og restitution
 • Praktiske tiltag: Tag hjem med enkle trin som passer til dig
 • Bevægelse tæller og er afgørende for din energi og helbred uanset arbejdsfunktion.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for ergonomi og fysisk trivsel.

Tilbage til oversigt

2. Sæt fokus på fysisk trivsel i daginstitutionen

Ved Cornelia Strøh, arbejdsmiljøkonsulent, Arbejdsmiljø København 

Få inspiration til hvordan I kan arbejde fysisk med trivsel, ved at sætte fokus på ergonomi, selvhjulpenhed og bevægelse for børn og voksne.

Vi vil arbejde med konkrete metoder, som er afprøvet i forskningsprojektet Kroppen i Kerneopgaven, og som Arbejdsmiljø København har videreudviklet til en større indsats for daginstitutioner i Københavns Kommune.

I får mulighed for at arbejde med fysisk trivsel på en involverende og aktiv måde, hvor I deler erfaringer med de øvrige deltagere og kan gå derfra med ideer til nye handlinger.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for ergonomi og fysisk trivsel.

Tilbage til oversigt

3. Lær at bruge din krop klogt

Ved Ved Lene Bøgh Andersen, Roskilde kommune og Heide Hartwig, Faxe Kommune. Begge fysioterapeuter og træner i Kinaesthetic.

Her er opmærksomhed på egen krop, kropsstilling, bevægelse og kroppens muligheder og begrænsninger. Hvordan mærkes og ændres kroppens spænding? Dette bliver du introduceret til og afprøver gennem praktiske øvelser, hvilken forskel det kan gøre i dit arbejde mens du hjælper andre.

Grundprincipperne kommer fra Kinaesthetic, som du kan benytte i arbejdet som ’forflytter’. Principperne er redskaber til at kunne tilpasse f.eks. forflytninger til den enkelte borger eller patient i den enkelte situation. Gennem brug af disse oplever mange mindre belastning og mere tryghed og sikkerhed i håndteringen af borgere og patienter. Samtidig gøres borgeren og patienten mere aktivt deltagende og får en oplevelse af ”jeg-kan”.

Workshoppen er målrettet social og sundhedspersonale, der hjælper andre med bevægelse, f.eks. i forbindelse med vending, forflytning, bad, påklædning, spisning, m.m.

Tilbage til oversigt

4. Back to basic og spræl i din undervisning

Ved Linn Bush, fysioterapeut, ErgoPro

Lad os få styr på de helt basale forflytningsprincipper, som er grundlaget for at vi kan tilpasse, vurdere og
udvikle gode, sikre og trygge forflytningsmetoder. På denne workshop får du bogstaveligt talt en håndfuld af de vigtigste principper, som du og dine kollegaer altid kan tage afsæt i. Workshoppen krydres med små ’energizers’ (små aktive øvelser) som du kan tage med hjem til din undervisning, et p-møde eller andre anledninger, hvor energien, koncentrationen og arbejdsglæden trænger til en vitaminindsprøjtning. Du får hele herligheden på skrift!

Workshoppen henvender sig til social og sundhedspersonale, ledere og andre, som til daglig arbejder med, eller har ansvar for god forflytningspraksis.

Tilbage til oversigt

5. Ergonomi på det specialiserende socialområde

Ved Trine Faaborg, ergoterapeut, Botilbuddet Mårslet

Her handler det om de mange faktorer, der spiller ind i arbejdet med ergonomi og forflytninger, når borgeren har multiple funktionsnedsættelser med svære kognitive og fysiske udfordringer. Erfaringerne viser, at det er let at sætte borgernes behov først, og at medarbejderne går på kompromis med god ergonomi i arbejdet.

I denne workshop er der fokus på hvordan god forflytningskultur, risikovurdering og borgerens livsmestring går hånd i hånd; så står du som medarbejder eller leder i disse situationer vil der være inspiration at hente på denne workshop, hvor der også vil blive inddraget eksempler fra hverdagen i Bofællesskabet Mårslet.

Workshoppen henvender sig til social og sundhedspersonale og konsulenter, der hjælper andre med bevægelse, fx i forbindelse med vending, forflytning, bad, påklædning, spisning, m.m.

Tilbage til oversigt

6. Tag handling og forebyg smerter sammen - smerters påvirkning på arbejdspladsen

Ved Susanne Halle og Trine Billum, arbejdsmiljøkonsulenter, BFA

Forskning viser os, at viden, dialog og fællesskab på arbejdspladsen er vejen frem mod godt arbejdsmiljø. Deltag i denne inddragende workshop med inspiration til at styrke fællesskabet omkring arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

BFA præsenterer nyeste værktøjer inden for håndtering og forebyggelse af smerter, og du får mulighed for at få værktøjer i hænderne og blive inspireret til, hvordan I selv kan bringe dem i spil på din arbejdsplads.
Workshoppen har særligt fokus på forebyggelse af smerter og sygefravær.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, forflytningsvejledere, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner som fx HR.

Tilbage til oversigt

7. Kan din krop klare arbejdet?

Ved Rikke Døssing, udviklingskonsulent, Dansk Firmaidræt

Er din energi slut når arbejdsdagen er slut? Står, går, løfter eller sidder du for længe?

Så mærker du måske også den kontante afregning, det kan give. Smerter og træthed er ganske enkelt for stor en pris at betale for at gå på arbejde. Du bør gå hjem med masser af energi og overskud til din fritid og dine nære.

Du får kort indflyvning i hvad der skal til for at bryde de dårlige mønstre, og gode råd til hvordan I får mere eller bedre bevægelse på din arbejdsplads. Her gives kærlige skub og enkle redskaber til at komme i gang. Der krydres med eksempler på, hvad der har virket bedst på andre arbejdspladser.

Glæd dig til en spændende og inspirerende workshop, hvor vi får rørt både krop, lattermuskler og smilebånd.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for ergonomi og fysisk trivsel.

Tilbage til oversigt

 

Indeklima

8. Smut ud for kroppens skyld

Ved Regitze Siggaard, Outdoor Office Work

Her får I indsigt i naturens gode egenskaber og hvordan den styrker arbejdslivet, og frigiver god energi. Du vil få unik viden fra andre offentlige arbejdspladser i forhold til hvordan I kan skabe nye arbejdsvaner, hvor I inddrager den omkringliggende natur.

Du vil få helt konkrete tricks til hvordan I kan være med til skabe en kultur på jeres arbejdsplads, hvor det at smutte ud med nogle af jeres kerneopgaver bliver en succes. Workshoppen er både oplæg og vidensdeling på tværs, og hvis vejret er til det, vil det foregå udenfor.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for ergonomi og fysisk trivsel.

Tilbage til oversigt

9. Støj og forstyrrelse i dagtilbud, institutioner mv. - hvad kan vi gøre ved det?

Ved Per Møberg, ekspert på støj og akustik

I denne workshop skal vi beskæftige os med, hvad støj og forstyrrelse gør ved os og ved børnene, og hvad vi kan gøre ved det.

Hvorfor er lærere og pædagoger blandt de brancher, der har flest problemer med støj? Hvorfor er det et meget større problem for børnene, end det er for os voksne, og hvilke børn er specielt hårdt ramt af støj?
I vil få et overblik over hvilke løsningsmuligheder, der kan være. Vi ser på pædagogiske/didaktiske, organisatoriske og indretningsmæssige løsninger. Specielt vil vi se på akustikken, da der her ofte er gode muligheder for blivende forbedringer.

Der vil være oplæg og diskussioner, hvor vi forhåbentlig kan dele hinandens erfaringer.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner som fx HR.

Tilbage til oversigt

 

Ulykker og vold

10. Low arousal simulationstræning

Ved Gerda Aakerberg Klausen, specialkonsulent, SBU og Morten Fjord, pædagogisk konsulent, SBU. Gerda og Morten flankeres af en overbevisende skuespiller, som agerer borger på workshoppen.

Specialområde Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland har igangsat systematisk træning af medarbejderne i tilspidsede konfliktsituationer. Ved hjælp af professionelle skuespillere simulerer SBU konfliktsituationer, hvor medarbejderne får bedre indsigt i deres handlemuligheder. Effekten er at medarbejderne går ud og bruger det tillærte allerede dagen efter træningen. I simulationstræning tager SBU kroppen med i læringen og medarbejderne står styrket tilbage, både som individ, men i høj grad også som arbejdsfællesskab.

Resultaterne af træningen er tydelige både for borgernes og medarbejdernes trivsel, samt et bedre arbejdsmiljø.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, forflytningsvejledere, undervisere, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner som fx HR.

Tilbage til oversigt

11. Det skal gå godt uden ulykker – en tjekliste til at risikovurdere og forebygge uønskede hændelser i nye aktiviteter

Ved Hanne Christensen, Projekthuset Aron 

Nogle gange beslutter vi på vores arbejdsplads at igangsætte en ny aktivitet, som vi ikke tidligere har indarbejdet i vores APV. På workshoppen har vi fokus på hvorledes I skal forholde jer i forhold til at undgå ulykker, når I har tænkt jer at starte en ny aktivitet op. Med udgangspunkt i deltagernes dagligdag og eksempler på nye aktiviteter i jeres organisation, sætter vi fokus på hvorledes I med fordel kan gennemføre en vurdering af, hvad I skal tage højde for, for at undgå at den nye aktivitet kommer til at forårsage ulykker.

BFAs nye guide, vil samtidig give jer eksempler på hvorledes en risikovurdering på en god måde, kan bidrage til læring og undgå at forårsage uønskede hændelser.

Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner.

Tilbage til oversigt

 

Indretning og ergonomi

12. Basis ergonomi

Ved Katja Arnoldi, arbejdsmiljøkonsulent, HumanHouse

Her er fokus på den ergonomiske og fysiske gode arbejdsplads ud fra 4 vinkler: Indretning/omgivelser, hjælpemidler, kompetencer og planlægning af arbejdet.

Workshoppen vil så vidt muligt tage afsæt i cases og brancheområder, hvor deltagerne kommer fra.
Workshoppen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for fysisk indretning og den gode ergonomiske arbejdsplads.

Tilbage til oversigt

 

Pris og sted 

Træffet foregår på Nyborg Strand Hotel, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, d. 17-18 september 2024. Prisen er 4.500 kr. pr. person og dækker al forplejning, overnatning, materialer med mere.

Tilmelding lukker d. 6.  juni.

Tilbage til oversigt

Gå til forsiden af træffet


Senest revideret den 16. maj 2024