Del: - -

Miniplenum

Onsdag d. 18. september

Indeklima

1. Når sanserne kommer på (over)arbejde i arbejdsmiljøet 

Ved Charlotte Andersen, ergoterapeut, Sanseprofilen  

Sensoriske følsomhed og påvirkninger i arbejdet – hvordan påvirker indretning og omgivelser vores sensoriske følsomhed, og hvordan kan indretning tage højde for denne forskellighed blandt medarbejderne.

Miniplenum henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for ergonomi og fysisk trivsel.

2. Luftvejsinfektioner smitter via luften 

Ved Anne Mette Klingenberg, hygiejnesygeplejerske og forsker i indeklimaets betydning for luftvejsinfektioner, Gentofte Kommune 

Pædagoger, skolelærere og SOSU’er er frontpersonale; tæt kontakt til børn, borgere og kolleger øger risikoen for at blive smittet, og for at bringe smitten videre.

Corona, influenza, RS-virus og forkølelse er langt den største årsag til sygefravær for børn og voksne i Danmark. Ansatte i dagtilbud og SOSU’er er blandt de jobgrupper med højest sygefravær i Danmark. Samtidig har børn i dagtilbud mere end dobbelt så mange luftvejsinfektioner det første år sammenlignet med børn, som passes hjemme. Behøver det at være sådan?

Ny omfattende viden fra corona-tiden viser, at luftkvaliteten har stor betydning for luftvejssmitten – større end før antaget. Men hvilke tiltag virker bedst?

Miniplenum henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for ergonomi og fysisk trivsel.

3. Hold din hud sund ved vådt arbejde

Ved Jojo Biel-Nielsen Dietz, læge og Ph.d. og Jeanne Duus, professor, Videnscenter for allergi 

Vand kan føre til udtørring af huden med kløe, små sprækker og svækkelse af hudbarrieren frombakterier. Handsker beskytter mod vand og allergener, men ved langvarig og hyppig brug kan det også give fugtig hud og skade hudbarrieren. Disse dilemmaer og meget mere om ny viden og god praksis udfoldes her. Der bliver også mulighed for dialog og spørgsmål.

 

Teknologi og hjælpemidler 

4. Etik og Arbejdsmiljø i lyset af nye teknologier på arbejdspladsen

Ved Jeppe Ajslev, seniorforsker, NFA 

Nye teknologier i arbejdet blomstrer op omkring os med stigende fart. Det giver mange spændende muligheder og rummer mange potentialer for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Samtidig medfølger dog udfordringer, fordi teknologierne ofte indebærer øget standardisering, overvågning og behov for koordinering. I den forbindelse præsenteres et helt nyt værktøj - udviklet til at kortlægge betydningerne af nye teknologier på arbejdspladsen ud fra etiske principper der både tager højde for arbejde og produktion – men som har arbejdsmiljøet og det hele menneske i arbejdet, som sit centrale omdrejningspunkt.

Miniplenum henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner.

 

Systematisk arbejdsmiljøarbejde

5. Fra beslutning til handling i arbejdsmiljøarbejdet - Hvordan lykkes I med jeres arbejdsmiljøopgaver?

Ved Trine Halborg Andersen og Stig Ingemann Sørensen, arbejdsmiljøkonsulenter, BFA 

I er med til at løfte arbejdsmiljøarbejdet på jeres arbejdsplads og arbejder ofte gennem andre.

Her får I inspiration til, hvordan I kan få indsatser ud over rampen og ikke mindst mulighed for at reflektere over egen opgave med arbejdsmiljøet og veje at gå i organisationen.

Vi ved fra forskningen, at arbejdsmiljøet styrkes og risici mindskes, når der sættes systematisk og tidligt ind. Og vi ved, at arbejdsmiljøet hæves, når det tænkes ind i daglig drift.

Miniplenum har værkstedspræg, hvor I med afsæt i værktøjer fra BFA får mulighed for at udveksle idéer til og erfaringer med at løfte jeres forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Miniplenum henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner.

 

Kroppen i arbejdet 

6. Hvordan kan vi håndtere smerter på arbejdspladsen? 

Ved Jennie Nielsen og team Dacapo Teatret

Med afsæt i realistiske og genkendelige scener fra hverdagen, udfolder Dacapos skuespillere nogle af de dilemmaer, vi kan opleve i forbindelse med smerter på arbejdspladsen. Hvordan påvirker det os hver især – både den ramte og dem ved siden af? Hvorfor kan det være svært at tale om og hvordan kan vi som arbejdsplads håndtere det?

Med scenerne inviterer Dacapo til refleksion, dialog og ideudvikling i mindre grupper.

Miniplenum henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, hele arbejdsmiljøgruppen og TRIO’er og/eller centrale koordinatorer og funktioner.

7. Arbejdstilsynet fortæller om forflytning og anden manuel håndtering af personer 

Ved Anne Marie Salbæk, Arbejdsmiljøfagligt Center i Arbejdstilsynet og tilsynsførende fra Arbejdstilsynet

Hør om arbejdet med den nye AT-vejledning, der handler om forflytning og anden manuel håndtering af personer.


Hvad er nyt? Hvilket fagligt grundlag hviler vejledningen på? Og hvad betyder den i praksis for jer, der forflytter som en del af hverdagen – og for Arbejdstilsynets blik ind i jeres arbejde?

Der vil være mulighed for at stille generelle spørgsmål både til Arbejdstilsynets praksis, og til indholdet af vejledningen. Vejledningen bliver offentliggjort senere på foråret.

Miniplenum henvender sig til social og sundhedspersonale, ledere og andre, som til daglig arbejder med eller har ansvar for god forflytningspraksis.

 

Pris og sted 

Træffet foregår på Nyborg Strand Hotel, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, d. 17-18 september 2024. Prisen er 4.500 kr. pr. person og dækker al forplejning, overnatning, materialer med mere.

Tilmelding lukker d. 6.  juni.

Gå til forsiden af træffet


Senest revideret den 16. maj 2024