Del: - -

Her går det galt i hjemmeplejen

Hvor og hvor galt går det, når nogen falder og snubler i hjemmeplejen. Det ser vi nærmere på her.

Hver femte gang en medarbejder i og hjemmeplejen kommer ud for en ulykke, der giver mere end tre ugers fravær, skyldes det fald, glid eller snublen. Ulykkerne kan umiddelbart virke banale, men en del af de ulykkesramte ender med at få varige mén.

De typiske faldulykker i hjemmeplejen

De alvorlige ulykker sker først og fremmest på udendørs trapper i private hjem. Det er typisk på grund af is, vand eller løse sten og grus på belægningen. Risikoen øges, hvis der mangler lys, eller hvis medarbejderen taler i telefon samtidig.

Læs også:

Efter trapper udgør flisegange og fortove også i de private hjem en stor risiko. Endelig er der mange fald på de udendørs p-pladser ved plejecentrene. Det skyldes typisk glatføre og ujævnheder. Her er et par eksempler fra Arbejdstilsynet (ulykkesanmeldelser):

En ansat er på vej hen til en bil på plejecentrets p-plads, men glider på asfalten på grund af våde blade. Det højre ben vrides ud, og det ender med mere end seks måneders fravær.

En medarbejder kom ud fra borger. Telefonen ringer og vedkommende tager den på vej ned ad trappen. Falder og slår hånden, og kan ikke passe arbejdet i 3-4 uger efter.

Tal med borgeren om forbedringer

Det kan være nødvendigt at gå i dialog med en borger om at forbedre adgangsforholdene og undgå rod i hjemmet. Private tænker ikke på, at deres hjem er andres arbejdsplads, men det hjælper som regel, hvis man taler om det.

Giv dig god tid til at se dig for, og sørg eventuelt for en kraftig lommelygte til at vise vejen, når det er mørkt.

Undgå ulykker på cyklen

Cyklen er et udbredt transportmiddel i hjemmeplejen. Vi har samlet en række gode råd og cases om netop det emne. Læs: Undgå ulykker på cykel

Læs mere

Oplysningerne i denne artikel stammer fra Arbejdstilsynet, og tallene fra en opgørelse af de anmeldte alvorlige arbejdsulykker i perioden fra 2018-2022. Læs mere om ulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Senest revideret den 5. september 2023