Del: - -

Det opgaverettede fællesskab

Det opgaverettede fællesskab sikrer, at de daglige driftsopgaver løses bedst muligt inden for fx et team (der godt kan omfatte flere fagligheder). Læs mere om det her og få dialogværktøjer til at stille skarpt på det opgaverettede fællesskab på arbejdspladsen.

Hvad er det opgaverettede fællesskab?

Det opgaverettede fællesskab er samarbejdet om at løse dagligdagens konkrete opgaver, der er en del af den fælles kerneopgave. Dette fællesskab handler om “hverdagens hvordan”, dvs. hvordan man er sammen om “at levere varen” bedst muligt inden for de givne rammer. Her er ofte fokus på arbejdsgangene i samarbejdet om drift, resultater og kvalitet.

Et stærkt opgaverettet fællesskab er vigtigt, fordi:

 • Det kan sikre en velfungerende drift med ydelser af en stabil kvalitet, der bliver leveret til tiden. Et stærkt opgavefællesskab kan give bedre koordination, prioritering og beslutninger.
 • Det kan øge arbejdsglæden ved at være sammen om at levere et godt resultat og gøre en forskel for andre. Følelsen af at blive set og anerkendt for sit bidrag i det daglige vil ofte være knyttet til dette fællesskab.

Hvordan kan styrke det opgaverettede fællesskab?

I kan enten tage en overordnet drøftelse af det opgaverettede fællesskab hos jer - eller I kan tage fat på værktøjer, der adresserer udfordringer, der ofte kendetegner dette fællesskab.

Specifikke dialogværktøjer

Der er særligt tre veje frem, når I vil styrke det det opgaverettede fællesskab: At afklare jeres opgaver og roller i det fælles samarbejde, at skabe fælles forståelser af, hvordan I prioriterer opgaverne og fælles dialoger om kvaliteten. Vi foreslår disse tre værktøjer:

 1. Giv håndslag på samarbejdets præmisser.
 2. Skab fælles prioriteringer.
 3. Afstem forventninger til kvaliteten.

Dem finder I i materialet her.


En overordnet drøftelse

l materialet ’Stærkere sammen’ foreslår vi denne dialog om dette fællesskab:

Generel dialog om dette fællesskab

 • Hvordan forstår vi det opgaverettede fællesskab hos os?
 • Hvornår oplever vi, at det skaber størst værdi?
 • På hvilke punkter kunne dette fællesskab fungere bedre?

Dialog om typiske udfordringer

 • Hvor er der mening i og mulighed for at samarbejde mere om opgaver, der i dag typisk løses mere individuelt?
 • Har vi brug for at styrke eksisterende samarbejder, fx via tættere relationer eller bedre indbyrdes kommunikation?
 • Er der punkter, hvor vi har brug for sammen at afklare prioriteringer af opgaver og standarder for kvalitet?

Dialog om rammerne om fællesskabet

 • Hvilke former for struktur og ledelse kan understøtte det opgaverettede fællesskab?
 • Kan vi styrke dette fællesskab ved at ændre på et eller flere af de tre andre fællesskaber?


Læs om de andre fællesskaber her.


Senest revideret den 02. december 2022