Del: - -

Stress og trafik

Hvis du gennem længere tid har flere, vanskeligere eller større opgaver, end du reelt kan klare, kan det udløse alvorlig stress. I værste fald kan dit helbred og dit sociale liv komme i fare, og du risikerer en depression eller udbrændthed.

Du kan også opleve akut stress, hvis din tidsplan skrider, trafikken er tæt eller du ikke opnår de resultater, du har sat dig for.

Du kan læse mere om de forskellige former for stress, og hvordan du undgår dem, under punktet stress.

Stress giver ulykker

Når du er presset af for mange opgaver eller uforudsete forsinkelser, stiger din risiko for at blive ramt af en trafikulykke.

  • Du fristes til at køre for hurtigt. For høj hastighed er medvirkende årsag til to tredjedele af alle trafikulykker på motorvejene iflg. Havarikommissionen for Trafikulykker.
  • Du får sværere ved at koncentrere dig om kørslen. Mange ulykker sker, fordi bilisten taler i telefon, spiser, ser på kort, leder efter ting i bilen – eller er for træt til at køre forsvarligt.

Hold dig vågen

Mange ulykker skyldes formentlig, at bilisten er faldet i søvn bag rattet. Et højt arbejdspres gør dig ikke kun stresset – det gør dig også træt. Fartpilot og høj kørekomfort i bilen kan være med til at sløve din opmærksomhed, hvis du i forvejen er træt.

Hold kroppen i gang

Det bedste råd mod træthed bag rattet er fysisk aktivitet. Motion nedsætter samtidig din risiko for blodpropper og andre hjerte-kar sygdomme. Du bør flere gange i løbet af dagen holde pauser, hvor du får gang i muskler og blodomløb.

  • Parker lidt væk fra dit bestemmelsessted. Et par minutters rask gang gør dig mere veloplagt til mødet og bedre rustet til den næste køretur.
  • Find et fast ’program’ af små øvelser til nakke og skuldre, som du udfører i pauser.
  • Variere din kørestilling undervejs: Flyt dig i sædet, bevæg skuldre, nakke og arme og varier sædehøjden og ryglænets vinkel.

Planlæg din arbejdsdag

Du kan gøre din stress-belastning mindre, hvis du får mere kontrol over din arbejdsdag. En af metoderne er at gøre mere ud af planlægning:

  • Planlæg i god tid. Når du kender den kommende tids arbejdsopgaver, kan du bedre planlægge dine besøg.
  • Vær realistisk. Sæt den nødvendige tid af til møder, kørsel, telefonsamtaler og pauser! Lav luft mellem aftalerne, så der er plads til de uforudsete ting, som ofte vælter læsset.
  • Aftal med hver kunde, hvor længe mødet skal vare – og overhold tiden, så du ikke mister tid til det næste besøg eller til kørslen. Hvis du alligevel bliver forsinket, så ring til den næste kunde og skub aftalen, så du ikke presser dig selv unødigt.

Gør status over din dag

Nåede du dine arbejdsopgaver? Holder dine planer? Er dine egne og arbejdspladsens forventninger realistiske? Hvis svaret er nej, bør du ændre din egen planlægning. Hvis du ikke selv kan få enderne til at mødes, bør du diskutere din situation med din leder.

Trafikpolitik

En trafikpolitik kan f.eks. pålægge de ansatte at overholde færdselsloven og overholde hastighedsgrænserne, bruge sikkerhedssele, ikke tale i mobiltelefon under kørslen og i øvrigt køre hensynsfuldt i trafikken. Et undervisningsforløb med information om risikoen for ulykker, konsekvenserne af for høj fart, glatførekørsel og førstehjælp kan være med til at gøre de ansatte til bedre bilister og medtrafikanter.


Senest revideret den 6. august 2020