Del: - -

Typer af netværk

Her har vi valgt at beskrive tre typer netværk, som kan benyttes, når du vil danne et netværk. Elektroniske netværk, hvor deltagerne skriver til hinanden, fysiske netværk, hvor de mødes og endelig supervisionsnetværk.

Netværk på nettet

Nogle dagplejere har gode erfaringer med at deltage i en elektronisk netværksgruppe

Flere, der arbejder alene, er glade for at deltage i en elektronisk netværksgruppe. Der er mange fordele ved at være medlem:

 • Uafhængighed af tid og sted – velegnet til at få her og nu støtte
 • Der er ingen der afbryder
 • Man er kun på, når man er oplagt
 • Når man skriver er det ofte mere gennemtænkt end
 • Når man taler at skrive giver samtidig mulighed for at tænke over sin egen adfærd
 • Man er anonym – det giver frihed
 • Man er fri for at tage stilling til personlig sympatier og antipatier i forhold til gruppens medlemmer

Vær opmærksom på:

 • Der er en i gruppen der skal tage ansvaret for at lave et lukket forum på nettet
 • Man skal have tålmodighed – det tager tid for at man lukker andre ind i en mere sårbar og privat sfære under sådanne rammer som nettet giver

En mailingliste er en anden form for elektronisk netværk, der kræver mindre computerkendskab. Her kan du sende spørgsmål, tanker og erfaringer rundt til mailgruppen, som så kan svare dig. Når gruppen har dannet sig nogle erfaringer med kommunikation via nettet, kan der opstå et behov for rent fysisk at mødes. Altså at danne et parallelt netværk af kød og blod.

Netværk hvor I mødes

Fordelene ved denne netværksform er, at den giver mulighed for at:

 • Se hinanden og fornemme hinandens kropssprog, mimik og stemmeføring, som siger mere end ord arbejde kontinuerligt og regelmæssigt med rollens dilemmaer – også med de mere personlige dimensioner
 • Arbejde mere systematisk med faglige problemstillinger
 • Skabe et socialt samvær

Vær opmærksom på:

 • At etablere spilleregler for gruppen, som det første
 • At der er kontinuitet i gruppen arbejde
 • At der er mødepligt og afbudspligt
 • At arbejde systematisk med gruppens dynamik
 • At anvende kommunikations- og arbejdsmetoder der sikrer at alle kommer til orde indenfor de rammer, der er sat

Netværk som supervisionsgruppe

Denne type kan I bruge, hvis I skal fungere som platform for egentlig supervision, karakteriseret ved professionel samtale, dialog og refleksion.

Muligheder:

 • Få konsolideret og udviklet din faglige identitet i faste metodiske rammer
 • Forebygge stress og udbrændthed i et kollektivt fællesskab
 • Gennemgå en kontinuerlig læreproces, der er såvel problemafklarende, udforskende og handlingsorienteret
 • Arbejde med såvel faglige og følelsesmæssige dilemmaer i din rolle

Ekspertsupervision

I kan anvende enten ekspertsupervision eller kollegial supervision. Fordelen ved ekspertsupervision er, at eksperten har en særlig faglig ekspertise både, hvad angår kendskabet til jeres faggruppes særlige dilemmaer og på selve supervisionsprocessen. En udefrakommende supervisor har også lettere ved at påtage sig autoritet som supervisor og har lettere ved at forholde sig neutral til de fremlagte problematikker i supervisionen. Ulempen er at det koster penge.

Vær opmærksom på:

 • Brug en supervisor, der kan dokumentere faglig kompetence på feltet.
 • Indhent referencer på supervisor, og tag kontakt
 • Afhold et uforpligtende møde, for at afklare tillid til supervisor både fagligt og personligt
 • Aftal 3 – 5 supervisionsforløb og evaluer

Kollegial supervision

Kollegial supervision er billigere, og er med til at udvikle særlige kompetencer blandt deltagerne på længere sigt. Ulemperne er, at det kan være vanskeligt at tage autoritet blandt ligemænd, og at neutraliteten som supervisor kan være vanskelig at fastholde.Kollegial supervision er vanskeligt at få til at fungere. Det kræver uddannelse og meget træning internt i gruppen for at turde gå tæt på hinandens faglighed på en systematisk og forsvarlig måde.

Vær opmærksom på:

 • Gruppen skal have den faglige kompetence for at udøve supervisionen
 • En eller flere fra gruppen skal være uddannede til at lede selve supervisionsprocessen, og de andre skal acceptere deres ledende rolle.
 • Erfaringerne viser, at gruppen skal have modtaget ekspertsupervision, inden den overgår til kollegial supervision

Senest revideret den 22. april 2021