Del: - -

Spilleregler

Alle faglige netværk bør fra begyndelsen have et sæt spilleregler. De skal skabe rammerne, som I trygt kan udfolde jer i, og sikre tillid, åbenhed og grænser i dialogen. Nogle gange bliver spillereglerne kaldt en kontrakt.

Afklaring

Netværkets spilleregler skal som minimum indeholde en afklaring af følgende forhold:

 • Netværkets formål og regler for deltagelse
 • Håndtering af tavshedspligten
 • Etiske retningslinier – herunder underretningspligt
 • Regler for håndtering af alvorlige personlige problemer
 • Respekt for hinandens personlige grænser
 • Nye medlemmer
 • Regler for hvad man skal gøre, hvis der er nogen, der modarbejder eller ikke overholder gruppens spilleregler

Forudsætninger for et godt netværk

For at netværket kan blive et ressourcested for dig er der en række forhold, der skal være til stede i netværket.

 • At deltagerne lytter til hinanden, har indlevelsesevne, at der er fortrolighed og den enkelte får modspil, nye tanker og ideer
 • At netværksgruppen giver en eller flere af de 5 former for social støtte
 • At nogle ”bryder isen” og fortæller om sig selv og deres dilemmaer
 • At alle i netværket forpligter sig til aktiv deltagelse. Det er på sigt ikke tilladt kun at være med ”på en lytter”
 • At deltagerne er mere ”person” og mindre ”rolle”
 • At gruppen arbejder med spilleregler og en metodisk ramme, der kan sikre, at gruppens formål fastholdes

Senest revideret den 24. april 2020