Del: - -

Betydningen af netværk

Selvom du arbejder alene, har du stadig mulighed for at skabe et netværk med ligesindede.

I et fagligt netværk har du kontakt til en gruppe mennesker i samme situation som dig. Dem kan du dele viden og erfaringer med, ligesom du kan dele frustrationer, glæder, sorger, bekymringer og dilemmaer i hverdagen med dem.

Netværket kan bestå i, at I jævnligt mødes i gruppen, eller at I skriver til hinanden over nettet. Mange elektroniske netværk holder dagligt kontakt. Nogle supplerer det elektroniske med at mødes en gang i mellem.

Fem former for social støtte

I et netværk kan du få flere former for støtte:

Praktisk hjælp - At kunne få direkte hjælp i en nødsituation, at få en hjælpende hånd, få tilført ressourcer, låne ”redskaber”

Følelsesmæssig støtte - At kunne komme af med frustrationer, du har lige her og nu, at nogle lytter, at nogle lever sig ind i din situation.

Nyttige informationer - At få vigtig information, viden, et godt råd eller nye ideer og forslag

Hjælp til bedømmelse - At få feedback på det, du laver, at få justeret din virkelighedsopfattelse gennem realistiske bedømmelser fra andre.

Følelse af fællesskab - At være en del af en gruppe med sammenhold og en støttede atmosfære omkring rollen som dagplejer Netværk kan være med til at modvirke stress og til at få dig til at føle dig mindre isoleret fagligt set.


Senest revideret den 20. marts 2020