Mødepakke til dagplejere

Temahæftet er et redskab, der kan bruges, hvis man overvejer at danne en netværksgruppe med andre dagplejere.

Mødepakken kan give inspiration til, hvordan man kommer bedst fra start i en netværksgruppe. Der er både gode råd til forberedelsen og idéer til dagsorden for både det første og andet møde i netværksgruppen. Enighed om formål og struktur i en netværksgruppe er vigtigt for, at netværksgruppen bliver en succes.

Fakta om materialet

Type: Temahæfte

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 12

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2007

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Hanne Nørby og Malene Krogh

Ansvarlig: Lise Keller