Del: - -

Dialogkort: Forebyg mobning på arbejdspladsen

Med dialogkortene bliver I bevidste om, hvordan man griber ind, og håndterer situationer, som kan føre til mobning. På den måde er I med til at styrke det gode kollegaskab og forebygge mobning på jeres arbejdsplads.

Praktisk info

Brugssituation: Når I vil forebygge mobning og styrke det gode kollegaskab på arbejdspladsen.

Tovholdere: Arbejdsmiljøgruppen. 

Målgruppe: Medarbejdere.

Forberedelsestid: 15 min.

Arbejdstid: 1-1,5 time. Kan eventuelt deles op, så I tager 10-15 minutter per kort og 10 minutter til fælles opsamling.

I skal tale om, hvordan I tilgår:

  • Konflikter
  • Situationer, hvor en kollega gør noget anderledes, end I er vant til.
     


Vil du have endnu mere at vide om, hvordan I kan forebygge mobning, så se publikationen "Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning"

Gode anledninger til at bruge værktøjerne

  • Når I vil sætte forebyggelse af mobning på dagsordenen fx på et personalemøde eller på en temadag.
  • Til jer, der vil igangsætte dialoger om forskelligheder og uenigheder og arbejde med, hvordan I som kolleger og leder griber ind i de situationer.

Senest revideret den 30. april 2024