Del: - -

Case: Fra åben plan til opdelte rum i Potteskåret i Valby

Den oprindelige åbne plan måtte ændres kraftigt i fritidshjemmet Potteskåret i Valby: Støjen var simpelhen for voldsom. Men en kombination af skillevægge, lydsluser og en ændret indretning og brug af rummene har løst de fleste problemer.

SFO'en Potteskåret med 300 børn ligger i tæt forbindelse med Valby Skole, som er indrettet i Bing og Grøndahls gamle industribygning. En smukt og charmerende bygning - men helt fra indvielsen i 2004 også en stærkt problematisk ramme om et myldrende børneliv:

Et mareridt af støj

"De første år var rent ud sagt et mareridt af støj og dårlig akustik. Arkitekterne havde insisteret på en åben planløsning - og det fungerede bare ikke i praksis", forklarer René Lundberg, som har været pædagogisk leder i alle årene.

"Vores trivselsmålinger var helt i sort: Stort set alle klagede over træthed og hovedpine. En masse pædagogiske ideer blev lagt ned pga støj, som forplantede sig i hele huset".

Projekt Plads til alle

Løsningen kom i 2009. da Potteskåret blev del af Københavns Kommunes udviklingsprojekt Plads til alle. Efter to års analyse, fysiske ombygninger og udvikling af pædagogikken var SFO'en helt forandret og de fleste (men ikke alle) støjproblemer løst.

"Først og fremmest blev den åbne planløsning opgivet, og der blever etableret en hel stribe nye rum til værktæder og andre aktiviteter. Samtidig blev der etableret to lydsluser, som bryder det store centrale rum og i tre, så lyden ikke forplanter sig", forklarer René Lundberg.

To lydsluser deler de lange gange op, så støjen ikke forplanter sig. Selve slusen er beklædt med lyddæmpende plader, og det store glasparti sikrer, at institutionen visuelt hænger sammen. Væggen er ført helt til loft. Før var der en helt åben forbindelse. 

Samtidig blev der ændret på indretningen, så de store rum er delt op i mindre hyggekroge og samlingssteder med mobile skillevægge, gardiner, grønne planter og lyssætning. Det isolerer ikke i sig selv mod støj - men det påvirker adfærden og 'inviterer til' at man taler roligt og er mere stille.

Ændret pædagogisk praksis

"Men det var helt afgørende, at vi samtidig udviklede vores pædagogiske praksis, så vi fik meget større fokus på, hvordan vi kan forebygge støjgener i hverdagen", siger René Lundberg og peger især på fire indsatsområder:

  • Børnene bliver spredt til aktiviteter både inde og ude, så man etablerer små grupper, hvor støjen kan styres. Der er fx altid aktiviteter uden for, når børnene kommer fra skolen, så de kan løbe krudtet af sig.
  • Man slår hårdt ned på støjende adfærd. Det er forbudt at løbe inden for, og der gribes ind over for råb og skrig. I stedet sendes børnene uden for - hvor der altid er pædagoger til stede.
  • Støjende aktiviteter som fx computerspil og tumelege finder sted i lukkede rum. Der er også pc'er og legekroge i det centrale fællesrum, men hér skal legen foregå dæmpet, og der er hørebøffer ved computerne.
  • Man undgår at samle alle børn ét sted. Fælles beskeder gives fx i mindre grupper, og også ved sygdom bliver aktiviteterne planlagt og prioriteret ud fra ønsket om at begrænse støj og forstyrrelser.

Hygge i hulen. Potte-skåret i Valby har indrettet flere hyggelige rum, som ligner stuen derhjemme. Det er med til at skabe en rolig atmosfære med plads til fordybelse. 

'Hjerterum' til de særligt sårbare

De forskellige tiltag har løst rigtig mange problemer. Men alene SFO'ens størrelse gør, at særligt sensitive elever har brug for at kunne trække sig tilbage i ro. Derfor har Potteskåret etableret et særligt 'Hjerterum', hvor kun 'hjertebørnene' har adgang.

"I 'Hjerterummet' er der madrasser på gulvet, hørebøffer på computerne og generelt en helt rolig atmosfære. Vi visiterer 'hjertebørnene' i tæt dialog med forældrene", forklarer René Lundberg.

"Mange har diagnoser som autismespektrum eller ADHD, men nogle er bare særligt sensitive. På den måde har vi skabt et fristed i institutionen for de børn, som er særlige behov, og det fungerer rigtig godt".

Klik dig frem: Se hvad Potteskåret har gjort...(klik her for stort)


Senest revideret den 29. april 2021