Branchevejledning: Fugt og skimmel
Hent vejledningen
Del: - -

Fugt og skimmelsvampe

Skimmelsvampe er kun sjældent akut sundhedsskadelige. Men de er tegn på, at der er alvorlige problemer med indeklimaet i bygningen.

Derfor bør vækst af skimmelsvampe altid tages alvorligt. God vedligeholdelse er den bedste måde at forebygge fugt og skimmelvækst på.

Tegn på dårligt klima

Skimmelsvampe findes overalt i naturen, og sporerne findes i støv og skidt i alle bygninger. Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og de vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe.

I skal dog alligevel handle hurtigt og resolut, hvis I finder tegn på skimmelvækst. Det er nemlig et sikkert tegn på, at der er alvorlige problemer med bygningen. Skimmelsvampe kræver høj fugtighed for at vokse, og fugt er ensbetydende med et dårligt indeklima.

Vejledning om fugt og skimmelsvampe

Branchevejledningen Fugt og skimmelsvampe er skrevet er skrevet for at hjælpe ledelse, arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere med:

  • At forebygge vækst af skimmelsvampe.
  • At vælge de rigtige løsninger, når skaden er sket.

Vejledningen er skrevet specielt for skoler og daginstitutioner, men den kan også bruges af andre brancher. De grundlæggende råd om vedligeholdelse, regelmæssig gennemgang af bygningen og hvad ledelsen bør gøre, hvis skaden sker, er ens for alle.

Sundhed og tryghed

Hvis I konstaterer vækst af skimmelsvampe, er opgaven dels at beskytte børn, patienter, brugere og ansatte mod mulige sundhedsskader, dels at forebygge unødvendig frygt og bekymring.

Når ordet skimmelsvamp bliver nævnt, er der risiko for panik og overreaktion, som ikke står mål med den reelle sundhedsrisiko. Tydelig ledelse og masser af information er det bedste råd.

Dårlig vedligeholdelse koster dyrt

Statens Byggeforsknings Institut skønner, at set over fem år vil hver tredje bygning i Danmark have en vandskade, som kan føre til vækst af skimmelsvampe.

Heldigvis er de fleste tilfælde af skimmelvækst små og enkle at løse. De kan skyldes et utæt rør eller en løs tagsten. Når skaden er repareret, fugten udtørret og skimmelsvampene fjernet, er problemet løst.

Det er kun, hvis man enten ikke opdager skaden, eller hvis man ikke gør noget ved den, at problemet vokser sig stort. Dårlig vedligeholdelse kan betyde, at der sker omfattende skader på bygningen. Det koster dyrt – både i penge og i menneskelige omkostninger.


Senest revideret den 17. maj 2024