Del: - -

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed er blevet nedlagt, og er nu en del af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration - BFA.

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds arbejde har primært været målrettet sygehuse, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, hjemmeplejen, fysioterapien og læge-, dyrlæge- og tandlægeklinikker.

I alt ca. 450.000 mennesker har gennem deres organisationer været tilknyttet det tidligere BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed.

- Læs mere om BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration eller kontakt sekretariatet som varetager den daglige drift.

I det tidligere BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed deltog repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. 


Årsberetninger

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013-2014

Årsrapport 2012-2013

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

 - Se også Aktivitetsplan for det tidligere BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed 2016-2017


Referater fra rådsmøder Social & Sundhed

2016 

Møde den 3. marts 2016
Møde den 23. juni 2016

2015

Møde den 17. marts 2015
Møde den 26. maj 2015
Møde den 20. oktober 2015

2014

Møde den 27. marts 2014
Møde den 24. juni 2014
Møde den 9. oktober 2014

2013

Møde den 21. marts 2013
Møde den 18. juni 2013
Møde den 22. oktober 2013

2012

Møde den 26. januar 2012
Møde den 27. marts 2012
Møde den 24 maj 2012
Møde den 27. september 2012

2011

Møde den 10. oktober 2011
Møde den 7. juni 2011
Møde den 28. marts 2011

2006-2010

Referat SOSU Raadsmoeder 2006-2010

2000-2005

Referat SOSU Raadsmoeder 2000-2005


Senest revideret den 23. april 2020