Del: - -

Styregrupper

Læs mere om de enkelte styregrupper herunder.

Styregruppernes rolle er at sikre, at BrancheFællesskabets aktiviteter og intentionerne med disse konkretiseres, udvikles og gennemføres. Styregrupperne har ansvar for at gennemføre aktiviteterne så de opstillede mål opnås og budgettet holdes, samt at de medvirker til at distribuere og formidle produkter/aktiviteter i egne organisationers fagblade, øvrige medier og netværk.

Alle organisationer i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har mulighed for at deltage i det årlige dialogmøde. På mødet bliver der set tilbage på overståede aktiviteter og der bliver udviklet idéer til kommende. Kontakt sekretariatet på tlf. 30 73 10 30 eller sekretariat@bfa.dk for mere information.

Her finder du en liste over de gamle styrgrupper


Senest revideret den 4. december 2023