Del: - -

Forretningsudvalgsmøder

På denne side kan du, som repræsentant fra organisationerne bag Branchefællesskabet, finde materiale, som dagsorden, bilag og referater fra forretningsudvalgsmøderne.

Du finder materialet ved at klikke på en dato for afholdelsen af møde. Herefter bliver du ledt videre til en side (Dropbox), hvor alt materiale befinder sig. Siden er beskyttet med password. 

For at få adgang til mappen med mødematerialet, skal du bruge den kode som er udleveret af BFA Velfærd og Offentlig administration. 

Hvis du ikke har adgang, bedes du kontakte sekretariatet på sekretariat@bfa.dk eller ringe til råds- og projektsekretær Terese Thomsen på 2784 7803. 

Øverst i dropbox mappen finder du henholdsvis en dagsorden, en dagsorden inklusiv bilag, samt et referat, hvis mødet er afholdt. Nedenunder kan du finde bilagene enkeltvis. 

Forretningsudvalget varetager arbejdet i BFA Velfærd og Offentlig administration mellem rådets møder og forbereder i øvrigt oplæg til aktivitetsplan, budget, regnskab og dagsorden for møder i Rådet. Forretningsudvalget er det daglige kontaktled mellem Rådet og BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat.

Find tidligere dagsorden, bilag og referater fra forretningsudvalget her (kræver adgangskode)

2024    

FU møde 06.02.2024 

 

 FU møde 24.04.2024

FU møde 29.08.2024

FU møde 05.11.2024

 

 


Tidligere forretningsudvalgsmøder

2023    

Ekstraordinært FU møde 09.01.2023 

 

 FU møde 09.02.2023

 

FU møde 13.04.2023

FU møde 31.08.2023

FU møde 07.11.2023

 

 

2022    

Ekstraordinært FU møde 21.01-2022 

 

 FU møde 11.02.2022

 

FU møde 29.04.2022

Ekstraordinært FU møde 09.06.-2022 

 

FU møde 26.08-2022

Ekstraordinært FU møde 06.10.2022

 

FU 02.11. 2022

 

 

 

 

2021      

Ekstraordinært FU møde 06.01.2021

 

Ekstraordinært FU møde 19.01.2021

 

FU møde 12.02.2021

Ekstraordinært FU møde 17.03.2021

 

Ekstraordinært FU møde 09.04 2021

  

FU møde 23.04 2021

 

Ekstraordinært FU møde 05.05 2021

  

FU møde 24.08.2021 

   

Ekstraordinært FU møde 20.09.2021

 

FU møde 08.11.2021

 

 

 

 

 

 


Senest revideret den 4. december 2023