Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Det er ikke tungt for mig…

Forflyt med omtanke var temaet for en workshop på Fagligt Træf 2022. Her blev deltagerne introduceret for BFA’s otte lærings- og handlingspakker om god forflytningskultur. Og de fik også mulighed for i grupper at arbejde med en af pakkerne.

Deltagerne arbejdede seriøst og koncentreret på workshoppen "Forflyt med omtanke - introduktion til BFA's lærings- og handlingspakker. Foto: BFA Velfærd og Offentlig administration

Du finder artiklen i en printervenlig version her (PDF)

Af Anne-Mette Holm

- Velkommen til eksperimentariet eller arbejdslaboratoriet om I vil, lød det smilende fra arbejdsmiljøkonsulent Trine Billum fra BFA’s besøgsteam, der sammen med sin kollega Susanne Nilherd Halle faciliterede workshoppen ’Forflyt med omtanke’ på Fagligt Træf.

- I er eksperter, for I kommer med en masse viden fra jeres hverdag. Og i dag har vi blandet jer godt ved bordene, så I får mulighed for at dele jeres viden og udveksle erfaringer med hinanden fra forskellige arbejdspladser, fortsatte Trine Billum, inden deltagerne blev bedt om at reflektere over, hvad den gode kultur omkring forflytning var på deres arbejdsplads.

Susanne Nilherd Halle supplerede:

- Det er helt legalt at stille hinanden spørgsmålet: Hvad er god forflytningskultur?

Rundt om ved bordene var deltagerne hurtigt meget engagerede i snakken. Flere var erfarne forflytningsvejledere med mange års undervisningserfaring, og alle havde masser af praktisk forflytningserfaring med sig fra hverdagen på social- og sundhedsarbejdspladser rundt om i Danmark. I erfaringsudvekslingen stod det hurtigt klart, at et ord meget ofte gik igen: Undervisning!

Tal med hinanden om god forflytningskultur

- Nu skal I selv i gang med at prøve materialet af. I skal arbejde med handlingspakke 2 ’Tal med hinanden om god forflytningskultur’, og der er en opskrift I skal følge ved bordene i dag. I skal forestille jer, at hvert bord i lokalet er en ’kunstig’ arbejdsplads. I skal vælge, hvem der skal lege leder, og I skal vælge en tidsstyrer ved hvert bord, forklarede Trine Billum.

Ingen af deltagerne kendte materialet på forhånd. Det første spørgsmål, de skulle drøfte var, hvorfor det er lige så vigtigt at planlægge forflytninger og hente hjælpemidler, som det er at håndtere selve forflytningen af borgeren.

Viden vs. virkelighed

I gruppernes samtaler kom deltagernes virkelighed i hverdagen frem. For selv om intentionerne om at bruge hjælpemidlerne er de bedste, er det ikke altid, det sker i en travl hverdag. Det kan også være, at hjælpemidlerne er placeret for lang væk.

Mette Nordlund var ’leder’ ved et af bordene i lokalet. Til dagligt arbejder hun i en dialyseafdeling, hvor de har maksimalt tre patienter ad gangen.

- Vi har både tiden og hjælpemidlerne. Men det er ikke altid, de bliver brugt. Det bør skrives ned, hvordan det skal gøres, og hvilket hjælpemiddel, der skal bruges, erkendte hun og fortsatte:

- Man skal planlægge forflytningen, skrive noget ned og følge det. Og så skal man være loyal overfor det, der er aftalt, sagde hun.

Tidsstyrer i gruppen, Sophie Schaufuss supplerede:

- Hvis man ikke har planlagt det, så er det heller ikke nødvendigvis det, der kommer til at ske. Jeg kan godt se, at hvis man skal for langt væk for at hente liften… Det er ikke ok, men jeg kan godt se det.

En anden deltager, Trine Dantved, reflekterede også over sin hverdag:

- Nogle gange, er der kun én om en forflytning hos os, selv om vi har skrevet, at man skal være to.

Den virkelighed kendte flere om bordet til.

Selv om det ikke føles tungt, er det en belastning

Udfordringer var der nok af. En af dem, der gik igen, var, når en kollega ikke synes, at en forflytning er tung, og derfor ikke benytter sig af hjælpemidlerne. Og det var netop den, som gruppen valgte at arbejde videre med.

Når man ikke selv tænker, at det er hårdt, er det svært at forstå, at andre synes det, var der én, der bemærkede.

- Men hvordan kan vi løse, at det ikke er tungt for dig, men at det er en belastning alligevel, indskød Mette Nordlund.

Sophie Schaufuss, der har undervist i forflytning i mere end 20 år tog ordet:

- Det påvirker over tid, så det er bedre at lave nogle gode vaner fra begyndelsen. At vi gør det på samme måde, mere lige og ensartet, det er bedre også rent kollegialt.

- Borgerne kan også reagere på, at vi angriber det forskellige. Det kan skabe splitting. Så kan de finde på at sige sådan noget som, din kollega ville godt, hvorfor vil du ikke, indskød Trine Dantved.

Det fik deltagerne til at diskutere, hvordan man kan få kollegerne til at være loyale og følge de forflytningsbeskrivelser, der er på arbejdspladsen.

Et af løsningsforslagene fra en af deltagerne var, at man kunne sanktionere de medarbejdere, der ikke fulgte beskrivelserne, med en tjenstlig samtale. Men det ville formentlig også kræve, at ledelsen gik åbent og markant ud og støttede op om den måde at sanktionere på, erkendte en anden.

Omkring bordet var der flere, der nævnte, at der er regler om, at man skal introduceres for hjælpemidlerne, og at man som medarbejder skal læres op. Man skal også skrive under på, at man er blevet introduceret, hvis man skal bruge hjælpemidlerne som medarbejder.

Susanne Nilherd Halle fra BFA tog ordet igen for at præsentere deltagerne for den sidste del af arbejdet med handlingspakken.

Lav en skriftlig aftale

- Nu har I arbejdet med læringsdelen, og nu skal I til handlingsdelen. Det er måske lidt kunstigt, fordi vi ved, at I ikke kommer fra samme arbejdsplads. Men lav en aftale med jer selv om, hvad I tager med hjem herfra. Hvilken drøm opfylder din aftale? Hvordan vil du gå hjem og få din aftale til at lykkes? Skriv det ned på papiret og skriv under på det, opfordrede hun deltagerne i salen. 

- Jeg vil spørge ind til, hvad den konkrete grund er til, at en kollega gør, som hun gør. Måske har vedkommende ikke læst vejledningen, reflekterede Mette Nordlund.

Sussi Sundbøll, der til daglig arbejder i et botilbud for handicappede, ville fremover understrege overfor sine kolleger, at hun spørger for at hjælpe, ikke for at komme efter dem, mens Sophie Scaufuss havde en drøm om, at der fremover ikke skulle komme nogen sygemeldinger overhovedet på grund af forflytninger. Flere andre omkring bordet var enige om, at deres drøm var, at alle medarbejdere på deres respektive arbejdspladser fremover vil være loyale overfor de aftaler, de laver omkring forflytninger.

Værktøjet blev taget godt imod i hele gruppen. Alle var enige om, at det var en rigtig god metode at arbejde med forflytningskulturen på den gode måde, og de ville alle gerne arbejde videre med værktøjet hjemme på egen arbejdsplads.

Hvis denne artikel også har inspireret dig til at arbejde med lærings- og handlingspakkerne ’Forflyt med omtanke’, kan du downloade dem fra hjemmesiden forflyt.dk:

Find alle otte handlingspakker her

Der er også produceret en række podcasts.

Find podcasts her

Fakta om handlingspakkerne

Forflyt med omtanke er en række guidende værktøjer, I kan bruge til at fremme god forflytningspraksis og forebygge akut fysisk overbelastning. Værktøjerne indeholder læringsredskaber, quiz, stickers, øvelser m.v. I kan bruge dem frit efter jeres behov og i vilkårlig rækkefølge. Det er beskrevet trin for trin i hvert værktøj, hvordan I bruger dem.


Senest revideret den 4. maj 2023