Kort om besøgsteamet

Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system. Vi tilbyder udvalgte brancher et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Kort om besøgsteamet
Del: - -

Ajour med BFA’s viden og værktøjer

Hvert år inviterer Branchefællesskabet for Velfærd og Offentlig administration (BFA) de organisationer, som BFA omfatter, til en temadag om arbejdsmiljø. Her bliver deltagerne opdateret på BFA’s værktøjer og tilbud til arbejdspladserne. I år var der desuden særligt fokus på tilbuddet fra BFA’s besøgsteam.

To kvinder i samtale over en flip flap Der var godt gang i flip flap-øvelsen på temadagen i Middelfart. Flip flappen er en meget lettilgængelig dialogøvelse. Foto: BFA Velfærd

Af Anne-Mette Holm

Der var to hovedmål for temadagen, da en række repræsentanter fra mange forskellige arbejdspladser var mødt op i Middelfart for at holde sig ajour med BFA’s viden og værktøjer om arbejdsmiljøområdet.  

Det ene mål var at fortælle deltagerne om de aktuelle værktøjer og tilbud til arbejdspladserne, som BFA tilbyder. Og det andet var at sætte gang i en dialog.

- I har en tættere kontakt med arbejdspladserne i det daglige, som vi ikke har mulighed for. Værktøjerne skal ud at virke på arbejdspladserne i samarbejde med jer. Vi vil gerne endnu længere ud, og med det store antal medarbejdere der er på det offentlige område, er der stadig mange områder, hvor vi kan blive mere synlige, forklarede Preben Meier Pedersen, der er formand for BFA, i sin velkomst til deltagerne.

- I BFA er det vores opgave at bistå arbejdspladserne med information og vejledning til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Hele vores arbejde bygger på et partssamarbejde mellem arbejdsmarkedets organisationer på både arbejdstager- og arbejdsgiversiden, og vi arbejder efter konsensusprincippet, så de værktøjer vi udvikler, er skabt i enighed. I dag åbner vi værktøjskassen og prøver flere værktøjer af sammen med jer. Vores ambition er, at I vil være med til at bringe den viden, der er, videre til jeres arbejdspladser, forklarede han.

Værktøjer til forskellige læringsstile

BFA producerer mange forskellige slags værktøjer, som arbejdspladserne kan bruge til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det kan være alt lige fra de lidt tungere vejledninger, tjeklister, dialogspil, podcasts og videoer over til de helt korte og nemme flip-flappere, der kan bruges til at sætte gang i en dialog.

Sidstnævnte fik deltagerne mulighed for selv at afprøve, og det gav både nogle gode grin, da de uprøvede skulle folde flip flappen selv, og efterfølgende skabte flip flapperne en livlig snak i lokalet.

Besøgsteam vil sikre forankring

Inden deltagerne fik mulighed for at deltage i tre forskellige workshops faciliteret af konsulenterne fra BFA’s besøgsteam, præsenterede teamleder Nete Veje besøgsteamets tilbud for deltagerne.

- Besøgsteamet kan hjælpe med at bære BFA-værktøjerne ud på en anden måde end tidligere.  Vi tilbyder ikke blot et oplæg på en temadag og går igen. Vi har meget fokus på, at indsatsen skal forankres efterfølgende og få et efterliv, og det kræver en indsats fra jeres side, selv om tilbuddet er gratis, forklarede hun.

Besøgsteamets indsats tager afsæt i de 10-årige nationale mål for arbejdsmiljøet og er etableret på baggrund af en trepartsaftale fra 2020 mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen. Indsatsen er målrettet udvalgte brancher og særlige arbejdsmiljøudfordringer.

Læs mere om de udvalgte brancher og arbejdsmiljøudfordringer

Fælles forløb for flere arbejdspladser

Besøgsteamet går ikke ud til den enkelte arbejdsplads, men samarbejder om fælles forløb med flere arbejdspladser på en gang gennem et tilpas overordnet, strategisk niveau på statslige, kommunale, regionale arbejdspladser og på det selvejende område. Forløbene gennemføres for arbejdsmiljøorganisationer/MED-udvalg/SU, der dækker flere end 200 ansatte, der går sammen om de fælles arbejdsmiljøtemaer.

Et forløb med besøgsteamet aftales i samarbejde med en arbejdsgruppe med relevante deltagere, der sammen med konsulenterne afdækker behovet og ambitionerne på det strategiske niveau (AMO/MED/SU). Typisk vil der indgå en eller flere workshops i et forløb, som blandt andet kan sætte gang i prøvehandlinger lokalt, ligesom der er fokus på at sikre en forankring af forbedringerne og en opfølgning på strategisk niveau. Det er dermed ikke en færdig pakke, besøgsteamet tilbyder, men det er principperne for den måde, besøgsteamet arbejder på.

De tre workshops på temadagen tog udgangspunkt i de erfaringer, besøgsteamet har fra workshops i de igangværende forløb. Deltagerne fik her eksempler på erfaringer fra konkrete arbejdspladser, og de blev ligeledes præsenteret for BFA’s værktøjer til de enkelte temaer, der denne dag var det ergonomiske arbejdsmiljø, ubalancer i krav og ressourcer forbundet med arbejdsopgaverne og krænkende handlinger som vold, seksuel chikane og mobning.

Læs mere om de forskellige værktøjer, som BFA’s besøgsteam anvender i forskellige forløb

God inspiration, netværk og værktøjer

Deltagerne var godt tilfredse med temadagens udbytte.

- Vi har fået det, vi kom efter i forhold til inspiration. BFA laver nogle knaldgode materialer, som er nemme at gå til, og vi bruger dem i vores arbejde. Nogle af de værktøjer, vi er blevet præsenteret for i dag, vil jeg tage udgangspunkt i, når jeg taler med vores medlemmer, sagde Frederik Noesgaard, der er næstformand i Danmarks Lærerforening i Fjordkredsen.

Henrik Grand Stage Thing fra Socialpædagogernes Landsforbund havde også fået god inspiration med sig hjem: 

- Det vigtigste var at få kendskab til de værktøjer, der er relevante for vores medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter. Særligt i forhold til krav og ressourcer, det bliver virkelig efterspurgt mange steder. Det var godt med konkret input til, hvad man kan gøre lokalt. Og så har det været fint at møde nogle af vores lokale folk, både arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og nogle fra vores kreds. Det er dejligt at få talt om, hvad der rører sig rundt omkring, sagde han og uddybede:

- Konkret var der et rigtig fedt redskab til dialog om følelsesmæssige krav i arbejdet, en fotoøvelse, vi blev introduceret til. Det var også meget fint at få flere formelle ting på plads i forhold til besøgsteamet, hvem der kan få hjælp osv. Og så er det dejligt, at dagen har været varierende med både bevægelse og snak og lytte.

Faglig konsulent hos FOA, Kolding Trekanten, Kirsten Schmidt Nielsen, deltog blandt andet på workshoppen om ergonomi. Og hun oplevede, at hun havde fået en øjenåbner:

- Jeg trænger til at komme tilbage og tale med vores tillidsfolk om, hvorvidt de har styr på det ude på arbejdspladserne? Er det derfor vi ikke får så mange spørgsmål om ergonomi? Vi har mange sager om nedslidning. Det reflekterer jeg lidt over, kan jeg godt mærke, sagde hun og fortsatte:

- Det er et fantastisk materiale, der er udviklet om det ergonomiske; handlingspakkerne.  Det handler jo ikke kun om at flytte en kasse. Selv om jeg har kendt BFA gennem mange år, så står jeg her igen og er så overvældet over alle de gode materialer, BFA har. Det er hammergodt. Jeg er igen fyldt op på den positive måde, fastslog hun.

BFA har samlet de værktøjer, som fokuserer på de tre temaer i de nationale mål, så det er nemmere for arbejdspladserne at finde dem og bruge dem i den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Find værktøjerne her


Senest revideret den 09. november 2022