Kort Beretning 2018

I denne beretning kan I læse om nogle af de mange aktiviteter, der blev gennemført af BFA i 2018.

”På forkant …” er titlen på et hæfte med inspiration til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system, og blev udgivet af BFA – Velfærd og Offentlig administration (BFA) i 2018. Interessen for materialet har været stor. Flere har på lanceringsmøder tilkendegivet, at de vil sætte aktiviteter i gang på deres arbejdsplads inspireret af hæftet. ”På forkant …” er også et godt eksempel på den tilgang, vi har i BFA, når vi udarbejder materialer. Det skal inspirere, være konkret og let at bringe i anvendelse. 

Læs mere i den korte beretning.

Hent materialet

Fakta om materialet

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019

Ansvarlig: Peter Klingenberg