Del: - -

Syv gode råd til bedre tidsmiljø

Mange medarbejdere er selv ansvarlige for udførelsen af deres opgaver.

Det kan være problematisk, hvis produktiviteten påvirkes negativt af forhold, medarbejderne ikke selv har indflydelse på. Det kan være politiske beslutninger, organisatoriske forhold, langsom IT, mangelfulde leverancer etc.

Der er dog mange forhold, som ledere og medarbejdere selv har indflydelse på. Forskerne på RUC Roskilde Universitet har en række bud på, hvordan man kan påvirke tidsmiljøet i en positiv retning. Her er en sammenfatning:

  • Tid og opgaver skal disponeres i fællesskab mellem medarbejdere og organisation.
  • Sørg for tid til at mødes, så man kan dele viden samt koordinere og planlægge opgaverne.
  • Udpeg, hvad der fremmer og hæmmer produktiviteten.
  • Lær hinanden at kende, så samarbejdet glider lettere.
  • Skab rytme og forudsigelighed med regler, rutiner og aftaler. Fx faste mødetidspunkter, årshjul og højt informationsniveau.
  • Medarbejdere med brede kompetencer kan dække ind for hinanden. Det giver fleksibilitet og mindre sårbarhed.
  • Rotation i arbejdet kan være med til at skabe balance mellem hurtig og langsom tid.

Kilde: ”Tidsmiljø – En ny vej til bedre psykisk arbejdsmiljø og produktivitet?”. Af Henrik Lund, Aske Christensen og Vibeke Kristine Scheller, Center for Arbejdslivsforskning, RUC Roskilde Universitet.


Senest revideret den 24. april 2020