Del: - -

HK sætter tidsmiljø på dagsordenen

Kort før sommerferien udkom HK Kommunal med et helt nyt dialogværktøj, der skal sætte tidsmiljøer på dagsordenen på de danske arbejdspladser.

Af journalist Lone Bolther Rubin

- Vi har konstateret, at stort arbejdspres og mange afbrydelser fylder meget for vores medlemmer. Mange oplever, at deres arbejdsplads er stresset. Det er hverken sundt eller produktivt, siger næstformand Mads Samsing.

En vej til sundere og mere produktivt arbejde

Årsagen handler til dels om normering, men også om tilrettelæggelse. Dialogværktøjet, der er udviklet i samarbejde med forskere på Roskilde Universitet, skal være en hjælp til at gå i dialog om, hvordan tiden kan bruges bedre.

- Det her er et værktøj som medarbejdere og ledere kan bruge til at tilrettelægge arbejdet, så det bliver både sundere og mere produktivt. Det er i fælles interesse, siger Mads Samsing.

Tidsmiljøer går ganske kort ud på at se på, om arbejdstiden er præget af hensigtsmæssige rytmer og samarbejder, eller om den er fragmenteret, forstyrret, forhindret og forhastet.

Er det sidste tilfældet, kan man for eksempel forbedre tidsmiljøet ved at frede noget tid til fordybelse, fordele opgaverne anderledes eller ændre samarbejdet.

Læs mere: Tidsmiljøer – begreber, årsag og virkning

Tidsmiljøer er ”work smarter not harder”

Mads Samsing understreger, at det er tanken, at værktøjet skal bruges i hverdagen. Det vil typisk være i forbindelse med planlægning af arbejdet og fordeling af opgaver. Man skal egentlig bare anskue arbejdsopgaverne fra en anden vinkel.

- Det handler om at løse kerneopgaven bedst muligt. Det er ikke en opgave for arbejdsmiljøorganisationen. Det er en opgave for hele arbejdspladsen, siger Mads Samsing.

Han glæder sig over, at det endelig er lykkedes at få et værktøj, der kan omsætte konsulenternes ”work smarter not harder” sprog til reel forandring. Desuden kommer fokus væk fra, om der er tid til at holde pause, for det er tiden mellem pauserne, der er under lup.

- Det her er ikke en krig om pauser, men et fælles projekt om at bruge tiden bedre, siger han.

Tidsmiljøer er aktuel på tværs af brancher

HK Kommunal er den første organisation, der forsøger sig med at formidle ”tidsmiljøer” som en ny forståelsesramme af arbejdstiden. 

- Forskellige arbejdspladser skal arbejde forskelligt med det her, men jeg tror, det kan bruges rigtig mange steder på tværs af brancher, siger Mads Samsing.

En række kommunale og regionale arbejdspladser har allerede vist interesse for at bruge det nye dialogværktøj. HK Kommunal har planer om at følge nogle af dem og brede deres erfaringer ud.


Senest revideret den 17. august 2020