Når team trives

Hæftets primære formål er derfor at inspirere den enkelte uddannelsesinstitution til at løfte teamsamarbejdet op på et højere niveau – til gavn for både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.

Undervejs i hæftet præsenteres blandt andet resultater og begreber fra nyere forskning inden for teamsamarbejde på uddannelsesinstitutioner.

I hæftet beskrives teamorganiseringens potentielle gevinster, typiske faldgruber, forudsætninger for succes samt erfaringer fra velfungerende team i sektoren.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Undervisning og forskning

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøgruppen og teams

Sidetal: 36

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2015

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund