Mål med mening

Formålet med denne publikation er at inspirere den enkelte arbejdsplads til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og arbejdsmiljø.

Mange arbejdspladser inden inden for velfærd og offentlig administration benytter forskellige former for præstationsmål. Det vil sige, at de oversætter organisationens overordnede målsætning eller kerneopgave til en række operationelle mål, den enkelte afdeling, leder eller medarbejder skal opfylde.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Målgruppe: Arbejdsmiljøorganisationen

Sidetal: 24

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund