Vejen til en sundere arbejdsplads

Dialogværktøjet ”Vejen til en sundere arbejdsplads”, er en hjælp, hvis I vil indføre sundhedsfremme på jeres arbejdsplads. Værktøjet giver gennem cases og spørgsmål inspiration til jeres indledende drøftelser om, hvor I skaber et grundlag for et godt forløb.

Det er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra syv forsøgsprojekterne på syv vidt forskellige virksomheder. Det var alle nytænkende sundheds- og trivselsfremmende projekter, som bygger på en bred og positiv forståelse af sundhed, hvor formålet er vitalitet og involvering af den enkelte eller gruppen. Ønsket har været at få udviklet sundhedsindsatser, der kom videre end gulerødder og fitnessrum og som gav plads til både fysisk og psykisk velvære.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Offentlig administration

Målgruppe: Arbejdsmiljøorganisationen

Sidetal: 24

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2014

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Jytte Tolstrup