Del: - -

Værktøj 3: Medarbejderbytte

I et medarbejderbytte deltager to eller flere arbejdspladser. Ledere og medarbejdere opholder sig en eller flere dage på en ’inspirations-arbejdsplads’, og deltager aktivt i arbejdet i videst muligt omfang. Formålet er at indsamle viden og inspiration, der kan anvendes til at forbedre egen arbejdsplads.

Det skal du bruge:

  • Kamera
  • Notesbog

Sådan gør du:

  • Træf aftale med en inspirationsarbejdsplads.
  • Aftal med medarbejderne, hvad de skal se efter fx hvilke hjælpemidler, de har, og hvordan de anvendes.
  • Tag relevante billeder som kan hjælpe til at forklare oplevelsen for kollegaer.
  • Husk at du skal have tilladelse fra dem, du filmer.

Vejen videre:

Efter medarbejderbyttet præsenteres erfaringerne fra den anden arbejdsplads. Beskriv og vurder, hvad de gjorde anderledes, om det var bedre, og om det i givet fald kunne virke på egen arbejdsplads. Diskuter derefter konkrete forslag til forbedringer og tag stilling til om de foreslåede forbedringer skal gennemføres - og gennemfør dem herefter.


Senest revideret den 7. august 2020