Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
  • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
  • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
  • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
  • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
  • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
    for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
    lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen
Del: - -

Værktøj og ideer til et godt møde om MSB og psykisk trivsel

Film, inspiration og øvelser til at sætte muskel- og skeletbesvær og det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen fx på et personalemøde. Brug dem som afsæt for en flerstrenget indsats mod MSB, som omfatter både fysiske og det psykiske faktorer.

1. Sæt den flerstrengede indsats på dagsordenen

Hent 'God trivsel - færre smerter': En lille folder, som opsamler hovedpointerne i dette afsnit, og som I kan printe ud og dele med kollegerne. Hent folderen som pdf.

 

 

 

 

 

Video: Kom i gang med en flerstrenget indsats (2 min.) Seniorforsker Marie Birk Jørgensen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø give sit bud på, hvordan I kommer godt i gang med en flerstrenget indsats mod MSB.

2. Tovholderens forberedelse til mødet

I kan næppe bruge alle værktøjer, øvelser, film og fotos på et enkelt møde. Pluk de ideer ud, som er mest anvendelige og relevante for jer. I kan evt. læse mere om metoder og tilgange her:

3. Værktøjer til mødet: Viden om MSB og psykisk trivsel

Vælg de videoer og andre værktøjer, som passer bedst til jeres konkrete diskussioner.

Quiz: Hvad ved vi om muskel- og skeletbesvær? Fem hurtige spørgsmål, som kan slå tonen an og skabe stemning. Tag quiz'en i starten af mødet - inden I har 'serveret' svarene. Hent som pdf til uddeling.

 

 

 

 

Video: Mange forhold spiller ind (1:00 min.) Hør arbejdsfysiolog Hanne Christensen forklare, hvorfor både fysiologiske og psyko-sociale forhold har sammenhæng med MSB.

Video: Forebyggelseskompetence (1:30 min.) Hør seniorforsker Marie Birk Jørgensen fra NFA fortælle om, hvorfor arbejdspladsen skal kunne formidle, forstå, omsætte og handle på viden om medarbejdernes sundhed og helbred. 

Video: Derfor kan ledelsen ikke forebygge smerter alene (1:30 min.) Hør Merete Labriola fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet om et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation.

4. Værktøjer til at komme videre med en handlingsplan

Syv værktøjer til kortlægning af hverdagen - udviklet specielt til arbejdet med MSB. Værktøjerne er alle beregnet til at stimulere dialog i en medarbejdergruppe omkring dens opgaver og kræver kun en begrænset forberedelse.

Vælg et eller flere af værktøjerne og brug resultaterne som afsæt for en fælles diskussion af, hvad I kan gøre for at styrke forebyggelse og fastholdelse. 

 

 

 

 

Forflytningsblomsten: De ting vi siger og gør, kan have forskellig betydning afhængig af hvilke "briller" man ser med og hvem der kigger. Ved at tale om de 8 blade i forflytningsblomsten kan I finde frem til et fælles billede af, hvad I kan gøre for at forbedre jeres forflytningspraksis.

Blomsten kan I bruge som udgangspunkt for dialog på fx personalemøder, hvor I kan tale om hvilke områder, der har betydning for måden, I forflytter på.

 

 

Forflytningsdialog med noteark: Vil I arbejde med samarbejdet omkring jeres forflytningspraksis, kan I gøre det på et personalemøde eller som del af en temadag. Hent et færdigt forslag til en mødeplan med notatark. Metoden tager udgangspunkt i hæftet Forflytningskultur og i Forflytningsblomsten. 

 

Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen

Senest revideret den 29. april 2021