Del: - -

Tre tips til opslagstavlen

  1. Skriv i kontrakten eller aftalen med rådgiverne, hvordan I inddrager medarbejdernes viden.

  2. Brug medarbejdere fra andre plejeboliger eller botilbud i kommunen/ jeres virksomhed, hvis I skal bygge helt nyt og endnu ikke har ansat medarbejderne.

  3. Inddrag jeres arbejdsmiljøorganisation. Det er et krav i Arbejdsmiljøloven og samtidig sund fornuft, fordi arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har fokus på trivsel, ergonomi og andre forhold, som kan sikre en god og effektiv arbejdsplads.

Senest revideret den 29. maj 2024