Del: - -

Skattehus deler viden

Videndeling er i fokus i nyt fælles skattehus for syv sjællandske kommuner. Medarbejderne arbejder i åbne kontormiljøer, der sikrer, at den enkelte medarbejders viden og erfaring bliver tilgængelig for kollegerne.

Af journalist Claus Leick, Periskop

Hele ideen med et fælles skattehus er en bedre udnyttelse af kollegers faglige viden. Det skal sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingen og større retssikkerhed for borgerne. Derfor fi k de næsten 100 skattemedarbejder fra syv forskellige kommuner ikke lov til at placere sig som de ville, da Skattecenter Trekroner ved Roskilde skulle indrettes i 2003.

Udgangspunktet var en lejet bygning med tre storrumslokaler med plads til op mod 30 medarbejdere. I en del af den ene side i hvert storrum er der nogle få cellekontorer.

”Medarbejderne var ikke begejstrede for at skulle sidde så mange kolleger sammen, og derfor endte vi med en løsning, hvor de store lokaler blev delt op i mindre lommer med plads til 4 - 6 medarbejdere. Det har vist sig at være en god størrelse i forhold til at sikre mulighed for videndeling og den nødvendige arbejdsro”, forklarer direktør Hans K. Pedersen.

Medarbejderne er placeret i lommer således, at de unge kan lære af de lidt mere erfarne medarbejdere. Ansatte fra de forskellige kommuner, men med samme arbejdsområde, er nu også placeret i samme lomme. Og er der brug for at arbejde uforstyrret, er der i skattecenter Trekroner indrettet særlige cellekontorer og møderum til formålet. 

”Vi har sikret, at vigtig viden og erfaring bliver udnyttet på tværs af medarbejderne. Næste skridt bliver at udpege særlige nøglepersoner, der får ansvaret for at formidle viden og erfaring inden for en række afgrænsede fagområder”, forklarer Hans K. Pedersen.

Skattecentret i Roskilde er kun ét ud af mange nye skattesamarbejder, hvor flere kommuner samler kræfterne og forsøger at udnytte hinandens erfaringer. Og netop fordi videndeling er et af de vigtigste formål med samarbejdet, bliver der også mange andre steder tænkt i indretning og åbne kontormiljøer.

Se også:
Bliv enige om, hvad der er "rigtigt" arbejde


Senest revideret den 30. april 2020