Webinar 3: Forebyggelseskultur og stressværktøjer på gymnasiale uddannelser

Stress rammer individuelt, men skal forebygges og håndteres i fællesskab som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. På dette webinar får du viden om lovgivning, vinkler på ubalancer og stress - og ikke mindst inspiration og konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere ubalancer og iværksætte en stressforebyggende indsats på jeres arbejdsplads.

Alle kan blive stressede - og alle har et ansvar for at reagere på symptomer på stress. Ofte er det den stressede, der sidst ser (eller erkender) symptomerne, og derfor er det vigtigt som leder eller som god kollega at reagere på stresssymptomer.

Når en lærer eller anden medarbejder går ned med stress, har det store konsekvenser for den enkelte, kollegerne og skolen​. Derfor er der et behov for at tage hånd om problemerne på den enkelte skole eller uddannelsesinstitution. Stress betegner en tilstand, hvor vi har brug for at mobilisere ekstra kræfter. Det er en reaktion, som påvirker vores krop, vores evne til at tænke og vores måde at fungere på socialt.

Hvis reaktionen kun er kortvarigt, er det normalt ikke noget problem. Men oplever vi over længere tid, at vi ikke har ressourcer til at opfylde de krav, der stilles til os - eller som vi stiller til os selv - kan stressen blive problematisk og i sidste ende føre til psykisk og fysisk sygdom. En stressreaktion skelner ikke imellem private og arbejdsrelaterede årsager, og opstår som oftest i et samspil mellem forskellige forhold.

På dette webinar får du viden om lovgivning, vinkler på ubalancer og stress - og ikke mindst inspiration og konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere ubalancer og iværksætte en stressforebyggende indsats på jeres arbejdsplads.

Webinaret afholdes: 10. oktober kl. 15:00 - 16:15.

På webinaret får I følgende:

  • Fakta om lovgivning og viden om ubalancer og stressforebyggelse på gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner.
  • Viden og inspiration til fælles strategier til at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres arbejdsplads.
  • Introduktion til konkrete BFA-værktøjer I kan bruge eller lade jer inspirere af i arbejdsmiljøarbejdet hos jer.

Program

  • Velkomst og intro til temaet ubalancer mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen
  • Hvad ved vi om stress og ubalancer som arbejdsmiljøudfordring på de gymnasiale uddannelser
  • Hvordan I kan gøre en indsats for at forebygge og håndtere ubalancer og stress kollektivt på jeres skole eller uddannelsesinstitution?
  • Introduktion til konkrete handlingsrettede BFA-værktøjer
  • Spørgsmål fra deltagerne og uddybning fra BFA
  • Orientering om værktøjer på vej og kommende arrangementer.

Tilmeld dig webinaret her

Dette er det tredje af fire webinarer målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

Webinarerne er tilrettelagt af BFA Velfærd og Offentlig administration i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier.


Senest revideret den 25. august 2023