Del: - -

Kom med på gratis ErgonomiLab for et sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø

Arrangementet er for jer i hjemmeplejen og på døgnområdet (plejehjem, forskellige former for botilbud m.m.). På tre timer får I faglig viden, sparring til konkrete udfordringer og gennemgang af udvalgte værktøjer fra BFA til at styrke det ergonomiske arbejdsmiljø.

Mød vores erfarne arbejdsmiljøkonsulenter og få mulighed for at få værktøjer i hænderne og blive inspireret til, hvordan I selv kan bringe dem i spil. Sammen dykker vi ned i ergonomiske arbejdsmiljøproblematikker omkring forflytning og muskel- og skeletbesvær, undersøger scenarier og finder løsninger til at understøtte et sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Det er gratis at deltage uanset, om I deltager en eller flere.

Få værktøjerne i hænderne 

Eftermiddagen vil tage udgangspunkt i dele af BFA’s otte handlingspakker inden for forflytning særligt ”Brug borgeren som ressource” og ”Tag ansvar for kroppen” og tager også fat i det nyere dialogværktøj omkring smerter ”Tal om smerter – tag handling sammen”. 

Materialet ”Brug borgeren som ressource” har blandt andet været i spil i Vordingborg Kommune. Nura Subasic, arbejdsmiljøkoordinator i Center for Socialpædagogik fremhæver: ”Borgerne skal have et godt og langt liv, og det handler også om at bibeholde og udvikle de kompetencer, de har. Så indsatsen hjælper både borgerne og vores arbejdsmiljø. Det er win-win.” 

Praktisk info 

Alle deltagere på dagene får materialerne med hjem, så man selv kan arbejde videre med at understøtte et sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. 

BFA stiller med to erfarne arbejdsmiljøkonsulenter fra besøgsteamet, sørger for materialer, lokale og forplejning. Transporten til og fra lokationen sørger I selv for. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Du og evt. kolleger tilmelder jer blot det ErgonomiLab, som er mest bekvemt for jer. Der er deltagerbegrænsning og fordeling af pladser efter først-til-mølle-princippet. 

Hvem kan være med? 

Arbejdsmiljørepræsentanter og -koordinatorer, forflytningsvejledere og -koordinatorer, ledere, TR’ere, ressourcepersoner, arbejdsmiljøgrupper og TRIO’er på døgninstitutionsområdet eller i hjemmeplejen. 

By Dato for afholdelse Tid Tilmeld dig Tilmeldingsfrist
Odense 5. december 2023 kl. 13-16 Tilmelding lukket   
Herning 6. december 2023 kl. 13-16 Tilmelding lukket  
Herning (ekstra) 17. januar 2024 kl. 13-16 Tilmelding lukket 15. december 2023 
Roskilde 12. december 2023 kl. 13-16 Tilmelding lukket 10. november 2023 
Aalborg 16. januar 2024 kl. 13-16 Tilmelding lukket 15. december 2023 
Vordingborg 18. januar 2024 kl. 13-16 Tilmelding lukket 15. december 2023 

Brug for at vide mere 

Har du brug for at vide mere om ErgonomiLab, så kontakt arbejdsmiljøkonsulent Trine Juel Billum på mail tjb@bfa.dk og telefon 49 40 01 13 eller arbejdsmiljøkonsulent Susanne Nilherd Halle på mail snh@bfa.dk og telefon 49 40 29 44. Har du spørgsmål til selve tilmeldingen kontakt råds-og projektsekretær Terese Thomsen på mail tth@bfa.dk og telefon 27 84 78 03. 

Læs mere om besøgsteamet 

Læs her om, hvordan Vordingborg Kommune har arbejdet med det ergonomiske arbejdsmiljø 

Hent de otte handlingspakker Forflyt med omtanke 

Besøg BFA’s univers Tal om smerter – tag handling sammen 


Senest revideret den 22. januar 2024