Del: - -

Sammen om et tiltrækkende arbejdsmiljø

At skabe et stærkt og godt arbejdsfællesskab med et fælles anliggende for ledere og medarbejdere. Derfor sætter Region Syddanmark fokus på, hvordan man sammen kan fremme tre vigtige ingredienser i et tiltrækkende arbejdsmiljø: samhørighed, commitment og psykologisk tryghed.

I de kommende år får mange arbejdspladser brug for at sætte ekstra fokus på at tiltrække nye dygtige medarbejdere og gøre det attraktivt for de nuværende at blive. Med udsigt til hård konkurrence om arbejdskraften bliver det endnu mere afgørende, om man er en god eller en knap så god arbejdsplads. Herunder om man har et tiltrækkende arbejdsmiljø.

Ansvaret for at sikre dét ligger formelt hos ledelsen. Men hele arbejdsfællesskabet spiller en afgørende rolle for, at arbejdsmiljø og samarbejde fungerer så godt, at det er relativt let at få dygtige medarbejdere nok og løse opgaverne godt og effektivt.

Det er baggrunden for en ny publikation fra Region Syddanmark, som ønsker inddrage i princippet alle ledere og medarbejdere i indsatsen for at skabe et arbejdsmiljø, der tiltrækker nye medarbejdere, og som de nuværende trives i.

– Et tiltrækkende arbejdsmiljø handler i høj grad om gode relationer i et stærkt arbejdsfællesskab. Det er et fælles anliggende, som både ledere og medarbejdere kan og skal bidrage til – fra hver deres perspektiv og position, forklarer HR-seniorkonsulent i Region Syddanmark Niels Jørgen Rønje

Mere fokus på det fælles

Derfor har regionen i samarbejde med ledelsesforsker og -konsulent Anders Trillingsgaard udvalgt følgende tre tilgange til at fremme samarbejde og trivsel i de daglige arbejdsfællesskaber:

  • Selvbestemmelsesteorien, der handler om, hvornår vi er positivt motiverede i arbejdet. Det gør vi blandt andet, når vi oplever samhørighed, dvs. føler os forbundet med andre i en fælles indsats. Det motiverer os at være en vigtig del af en gruppe, der gør noget meningsfuldt sammen; hvor man kan hjælpe og blive hjulpet af andre. Omvendt svækker det vores motivation, hvis vi ikke har en respekteret rolle i fællesskabet, bliver talt ned til eller oplever at stå alene med problemerne.
  • Teorien om kurs, koordinering og commitment, der ser ledelse som et produkt af både lederes og medarbejderes indsats. God ledelse handler kort sagt om at skabe fælles retning, sikre en god indbyrdes koordinering og opbygge et stærkt commitment til helheden. Her spiller de formelle ledere en vigtig rolle, men alle kan gøre noget for, at deres kolleger oplever bedre kurs, koordinering og commitment.
  • Begrebet psykologisk tryghed, der meget direkte adresserer, hvad der karakteriserer et velfungerende arbejdsfællesskab med et tiltrækkende (psykisk) arbejdsmiljø. Høj psykologisk tryghed kendetegner et samarbejdsklima, hvor alle trygt kan være sig selv, herunder bringe vigtige, svære og kontroversielle emner op. Og hvor gruppens medlemmer giver sig hinanden lov til at være forskellige og samtidig bruger forskellighederne til at finde bedre løsninger.

Hver tilgang præsenteres på to sider, som munder ud i fem spørgsmål til eftertanke og dialog – og fem muligheder for at gå i dybden med emnet.

Fra ond cirkel til god spiral

Formålet med de tre tilgange er at inspirere de enkelte arbejdsfællesskaber  til at tænke over og tale sammen om, hvordan de selv kan være med til at sætte gang i det tiltrækkende arbejdsmiljøs gode spiral:

– Alle arbejdspladser kan havne i en ond cirkel, hvor problemer med trivsel og arbejdsmiljø giver et dårligt omdømme, som kan gøre det sværere at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvilket blot gør hverdagen endnu mere presset. Det gælder om at skabe den modsatte dynamik, hvor arbejdsfællesskabet fungerer så godt, at det er let at få dygtige medarbejdere nok til at løse kerneopgaven godt og effektivt. Det skaber stolthed og trivsel, og så har vi den gode spiral, forklarer Niels Jørgen Rønje.

Publikationen henvender sig især til ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg, trioer og arbejdsmiljøgrupper. Den bruges blandt andet på uddannelsesforløb o.l. for trioer og MED-udvalg og til uddannelse inden for arbejdsmiljø.

Publikakionen skal også understøtte regionens samlede satsning på fastholdelse og rekruttering, som er formuleret i en række pejlemærker. Blandt dem er løbende at forbedre arbejdsmiljø og trivsel samt at skabe stærke relationer og arbejdsfællesskaber på regionens arbejdspladser.

Download publikationen Et tiltrækkende arbejdsmiljø

Læs også Stærke arbejdsfællesskaber skal gavne borgerne – om Regions Syddanmarks bud på en helhedsorienteret arbejdsmiljøindsats.


Senest revideret den 31. marts 2023