Del: - -

Det kollegiale fællesskab

Det kollegiale fællesskab sikrer medarbejdernes følelse af at høre til og være accepteret som personer i et fællesskab. Læs mere om det i dette materiale og få dialogværktøjer til at stille skarpt på det faglige fællesskab på arbejdspladsen.

Hvad er det kollegiale fællesskab?

Det kollegiale fællesskab knytter sig til de personlige, sociale relationer på arbejdspladsen. Det behøver ikke at være direkte forbundet med opgaveløsningen, men er i sidste ende forankret i et fælles formål. Dette fællesskab kan spænde lige fra en basal interesse for hinanden som mennesker over omsorg for andres trivsel til egentlige venskabelige relationer. Det kollegiale fællesskab er med til at sikre medarbejderne en følelse af at være set og accepteret som personer i arbejdsfællesskabet.

Et stærkt kollegialt fællesskab er vigtigt, fordi:

 • Det kan styrke den kollegiale støtte og øge medarbejdernes indbyrdes kendskab, tillid og respekt. Høj tillid kan skabe en psykologisk sikkerhed, der er vigtig for en god opgaveløsning.
 • Gode relationer er et grundlæggende menneskeligt behov, og følelsen af tryghed, opbakning og tilhørsforhold er også med til at beskytte mod belastninger og arbejdsrelateret stress.

Hvordan kan I arbejde med det?

I kan enten tage en overordnet drøftelse af det faglige fællesskab hos jer - eller I kan tage fat på værktøjer, der adresserer udfordringer, der ofte kendetegner dette fællesskab.

Specifikke dialogværktøjer

Der er særligt tre veje frem, når I vil styrke det det kollegiale fællesskab: At drøfte principperne for en god kollegial kultur, fx pausekultur, rummelighed overfor forskellighed og den psykologiske sikkerhed på arbejdspladsen. Vi foreslår disse tre værktøjer:

 1. Giv jeres pausekultur et eftersyn.
 2. Skab et rummeligt fællesskab.
 3. Tag godt imod nye kolleger.

Dem finder I i materialet her.


En overordnet drøftelse

l materialet ’Stærkere sammen’ foreslår vi denne dialog om dette fællesskab:

Generel dialog om dette fællesskab

 • Hvordan forstår vi det kollegiale fællesskab hos os?
 • Hvornår oplever vi, at det skaber størst værdi?
 • På hvilke punkter kunne dette fællesskab fungere bedre?

Dialog om typiske udfordringer

 • Hvordan kan vi sikre, at alle føler sig som en del af det kollegiale fællesskab?
 • Hvad opfatter vi som en passende balance mellem det sociale og det opgaverettede i hverdagen?
 • Hvad kan vi selv gøre for at skabe større tryghed og psykologisk sikkerhed i det indbyrdes samarbejde – fx lære hinanden bedre at kende?

Dialog om rammerne om fællesskabet

 • Hvilke former for struktur og ledelse kan understøtte det kollegiale fællesskab?
 • Kan vi styrke dette fællesskab ved at ændre på et eller flere af de tre andre fællesskaber?


Læs om de andre fællesskaber her.


Senest revideret den 12. januar 2021