Del: - -

Det faglige fællesskab

Det faglige fællesskab sikrer den faglige refleksion, læring og udvikling samt styrker den faglige identitet og anerkendelse, typisk inden for den enkelte faggruppe eller profession. Læs mere om det her og få dialogværktøjer til at stille skarpt på det faglige fællesskab på arbejdspladsen.

Hvad er det faglige fællesskab?

Det faglige fællesskab er sammenholdet om et fag, en profession, en jobtype eller en arbejdsfunktion – med hvad dertil hører af fælles viden, metoder, værktøjer, sprog og normer. I dette fællesskab er der fokus på faglig refleksion, læring og udvikling, fx via feedback, diskussioner om faglige principper eller fælles håndtering af professionelle udfordringer og dilemmaer.

Et stærkt fagligt fællesskab er vigtigt, fordi:

 • Det kan være med til at skabe et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og en fælles ambition om faglig udvikling. Samtidig kan det fremme et fælles fagligt sprog, som gør professionel uenighed mulig.
 • Det kan styrke den faglige stolthed samt skabe en høj grad af tryghed, hvor den enkelte ikke frygter at skulle stå alene og usikker over for faglige udfordringer. En fælles faglig identitet.

Hvordan kan I arbejde med det?

I kan enten tage en overordnet drøftelse af det faglige fællesskab hos jer - eller I kan tage fat på værktøjer, der adresserer udfordringer, der ofte kendetegner dette fællesskab.

Specifikke dialogværktøjer

Der er særligt tre veje frem, når I vil styrke det det faglige fællesskab: At arbejde med at udvikle det fælles faglige sprog, den fælles faglige forståelse og den fælles vidensdeling om faglige dilemmaer. Vi foreslår disse tre værktøjer:

 1. Brug kollegial supervision.
 2. Få lynsparring i hverdagen.
 3. Sæt ord på den gode faglige hjælp.

Dem finder I i materialet her.


En overordnet drøftelse

l materialet ’Stærkere sammen’ foreslår vi denne dialog om dette fællesskab:

Generel dialog om dette fællesskab

 • Hvordan forstår vi det faglige fællesskab hos os?
 • Hvornår oplever vi, at det skaber størst værdi?
 • På hvilke punkter kunne dette fællesskab fungere bedre?

Dialog om typiske udfordringer

 • Giver vi tilstrækkelig plads til både den monofaglige og den tværfaglige dialog?
 • Hvad kan vi selv gøre for at styrke det faglige sprog, den fælles faglige nysgerrighed og den konstruktive professionelle uenighed?
 • Er der noget i måden, vi har organiseret det faglige fællesskab på, der gør, at vi ikke får det fulde faglige udbytte af hinanden?

Dialog om rammerne for fællesskabet

 • Hvilke former for struktur og ledelse kan understøtte det faglige fællesskab?
 • Kan vi styrke dette fællesskab ved at ændre på et eller flere af de tre andre fællesskaber?


Læs om de andre fællesskaber her.


Senest revideret den 12. januar 2021