Del: - -

Hvordan ser psykologisk tryghed ud?

Høj og lav psykologisk tryghed udvikles i de relationer, der er til stede på arbejdspladsen. Både relationer i teams og mellem ledere og medarbejdere har betydning - og det samme gælder arbejdsmiljøet i bredere forstand. Relationerne kan forstærke hinanden i både positiv og negativ retning.

Høj psykologisk tryghed

HØJ PSYKOLOGISK TRYGHED BIDRAGER TIL ET GODT ARBEJDSMILJØ

Når der er høj psykologisk tryghed, giver det positive effekter på arbejdsmiljøet og opgaveløsningen.

Direkte, fordi:

 • Vi føler os mere trygge ved at sige vores mening om arbejdet og undlader at skjule tvivl og bekymringer
 • Omgangstonen er behagelig med anerkendelse og nysgerrighed
 • Oplevelsen af social støtte bidrager positivt til arbejdsmiljøet

Indirekte, fordi:

 • Vanskeligheder i arbejdet kommer frem og bliver drøftet
 • At skabe løsninger i fællesskab øger evnen til at lykkes sammen, som er kilde til arbejdsglæde og stolthed
 • Evnen til at løse problemer i fællesskab øger også muligheden for at løse mere komplekse arbejdsmiljøproblemer

Høj psykologisk tryghed er til stede, når vi i fællesskab lykkes med at skabe rammer, hvor det er trygt at tale om vores arbejde og vores opgaver:

 • Når alle kan bidrage i grupper og teams
 • Når kulturen er præget af, at man er nysgerrig på hinandens input
 • Når ledelsen er åben og lydhør overfor de ansattes oplevelser og ideer
 • Når der er styr på arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, og arbejdsmiljøet er godt

I den situation er de ansatte mere tilbøjelige og villige til at søge hjælp, stille spørgsmål, efterspørge feedback og sige deres mening. Det styrker samtidig muligheden for at have vigtige dialoger om, hvilke problemer vi oplever i vores arbejdsmiljø, og hvordan vi kan løse dem i fællesskab.

Lav psykologisk tryghed

LAV PSYKOLOGISK TRYGHED PÅVIRKER TRIVSLEN – OG HJERNEN

Lav psykologisk tryghed påvirker den enkelte, arbejdsmiljøet og udførelsen af organisationens kerneopgaver negativt. En lav psykologisk tryghed medfører:

 • Reducerede eksekutive funktioner* og risiko for forråelse
 • Forringede kommunikative og analytiske kompetencer
 • Dårligere beslutningstagen og overblik
 • Forringet evne til at være eksplorativ, kreativ og innovativ
 • Lavere præstationer og -resultater * = De eksekutive funktioner dækker over processer i hjernen, som fx evnen til at planlægge, tage initiativ, modtage feedback samt udvise dømmekraft og selvkontrol.

  Cand.psych.aut. Sarah Ambs-Thomsen 2022

Men hvad kan forhindre os i at tale om det, der ikke lykkes, om bekymringer eller tvivl, når vi løser vores opgaver?

Ifølge Amy Edmondson er psykologisk tryghed kun til stede, hvor det er trygt at tage en risiko. Indtryksstyring er en social mekanisme, som gør, at vi altid forsøger at præsentere os selv bedst muligt overfor andre. I situationer med lav psykologisk tryghed kan det føre til, at vi holder os tilbage for at undgå at tiltrække negativ opmærksomhed.

Teorien om psykologisk tryghed peger særligt på fire måder, vi kan forsøge at beskytte os selv på:

 1. Jeg stiller ikke spørgsmål, for så synes de andre, at jeg er uvidende
 2. Jeg indrømmer ikke fejl eller beder om feedback, for så opfatter de andre mig som inkompetent
 3. Jeg kommer ikke med ideer, for så synes de andre, jeg er for påtrængende eller for glad for mine egne ideer
 4. Jeg kritiserer ikke eller viser bekymringer, for så synes de andre, at jeg er negativ og ikke vil være en del af fællesskabet.

Det kan sætte gang i en negativ bevægelse, hvor adfærd fra teammedlemmer, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen forstærker indtrykket af, at man skal holde næsen for sig selv.

Find metoder og guides til at arbejde med psykologisk tryghed på jeres arbejdsplads her


Senest revideret den 16. maj 2024