Psykologisk tryghed

På denne side kan du finde indhold, metoder og procesguides til at rette fokus på psykologisk tryghed. Materialerne er primært udviklet til uddannelsessektoren, men kan også bruges på arbejdspladser i andre dele af den offentlige sektor, hvor begrebet aktuelt vækker genklang.

Publikationer