Del: - -

Fakta om social kapital: Hvad er social kapital?

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

Kapital handler om værdien af en virksomheds ressourcer. Man opgør for eksempel den økonomiske kapital, den fysiske kapital i form af ejendomme, produktionsapparat med videre og den humankapital, der blandt andet ligger i medarbejdernes kompetencer. Også immaterielle værdier som rettigheder eller omdømme er en del af arbejdspladsens samlede værdi.

Social kapital skaber værdi

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi. Men der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

  • Højere kvalitet og produktivitet.
  • Mere innovation og videndeling.
  • Bedre resultater i forhold til kerneopgaven.
  • Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

Social kapital og psykisk arbejdsmiljø

Et bedre psykisk arbejdsmiljø er ofte en vigtig sidegevinst ved at arbejde med social kapital. Men det overflødiggør ikke en selvstændig arbejdsmiljøindsats, for der kan sagtens være problemer i arbejdsmiljøet, som glider ud af fokus, hvis man alene arbejder med de sociale relationer på arbejdspladsen.

Nyt perspektiv på arbejdsmiljøet

Arbejdet med social kapital giver et vigtigt nyt perspektiv til arbejdsmiljøarbejdet. Traditionelt har mange knyttet psykisk arbejdsmiljø tæt til egenskaberne ved selve jobbet; man har talt om for eksempel kontoransattes, læreres eller SOSU-assistenters arbejdsmiljø.

Med social kapital får man også blik for alt det på den enkelte arbejdsplads, der fremmer eller hæmmer et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet i to bankfilialer eller to offentlige institutioner kan således være vidt forskelligt – selv om de løser præcis de samme opgaver og har de samme faggrupper ansat.


Senest revideret den 07. november 2023