Social Kapital: Samarbejde og relationer på arbejdspladsen

Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital. Grundtanken er, at I ved at opbygge og udnytte stærke relationer på arbejdspladsen kan gavne kvaliteten og effektiviteten - og samtidig styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø.

Publikationer